Proxectos

APOIO Á CONSTRUCIÓN DUNHA ESCOLA DE FORMACIÓN SECUNDARIA EN CUMURA (GUINEA BISSAU)

Contribuír á diminución da alta porcentaxe de persoas analfabetas que actualmente existen no país (48%) cun especial énfase na igualdade de oportunidades das mulleres para acceder e completar a súa educación, dado que deste 48%, un 72,5% corresponde a mulleres.

Ano: 
2008
Instrumento de financiamento: 
Convenio
Rexión: 
África
País: 
GUINEA-BISSAU
Código CRS: 
11320 - Educación secundaria
Obxectivos: 

Mellorar o nivel formativo escolar dos mozos e mozas da rexión de Prábis para desenvolver recursos humanos cualificados que o país necesita no seu esforzo por reducir a pobreza e asegurar un crecemento sostible.

Resultados e actividades: 

1. Traballo de adecuación do terreo, limpeza e movemento de terras en Cumura.2. Comezo da construción da 1ª fase da escola.3. Equipamento da escola con pupitres e mobiliario escolar.

Poboación beneficiaria: 

 Presuposto total do proxecto: 140.000,00 Euros

Axudas: 

125.000,00 Euros