Proxectos

APOIO Á FORMACIÓN DE PERSOAS EXPERTAS LATINOAMERICANAS EN COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Formación de persoas, futuras administradoras públicas, que adquiran unha capacidade dirixente especializada na cooperación internacional, con vista ao seu desenvolvemento no sector público. Formación de futuros recursos humanos para as actividades de xestión nas ONG´s dedicadas á Cooperación Internacional. Especialización na elaboración, xestión e seguimentos de proxectos de cooperación para o desenvolvemento por áreas xeográficas

Ano: 
2007
Instrumento de financiamento: 
Convenio
Rexión: 
Europa
País: 
ESPAÑA
Zona de actuación: 
Galicia
Axentes: 
UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
Obxectivos: 

- Formación de persoal directivo e especialistas na xestión pública da Cooperación Internacional e das ONG´s, prestando especial atención á cooperación na África Subsahariana e América Latina
- Estudo específico das relacións sociais, económicas, política e xurídicas nas áreas da África Subsahariana e América Latina
- Desenvolvemento de habilidades directivas, especialmente referidas á toma de decisións, comunicación, traballo en equipo, negociación e resolución de conflitos

Resultados e actividades: 

- Clases teóricas e prácticas
- Talleres temáticos

Poboación beneficiaria: 

O alumnado do master de cooperación

Axudas: 

27165