Proxectos

APOIO Á INVESTIGACIÓN ECOLÓXICA DAS ESPECIES DE VIBRIO NA COSTA DO PERÚ E AS SÚAS IMPLICACIÓNS EPIDEMIOLÓXICAS

Apoiar a investigación ecolóxica das especies de vibrio na costa do Perú

Ano: 
2007
Instrumento de financiamento: 
Convenio
Rexión: 
América do Sur
País: 
PERÚ
Zona de actuación: 
Costa do Perú
Axentes: 
UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
Contraparte: 

Instituto Nacional da Saúde do Perú

Código CRS: 
11120 - Servizos e instalacións educativas e formación
Obxectivos: 

Avaliar os cambios nas poboacións de V.parahaemolyticus, antes, durante e depois dun episodio do Niño nas costas peruanas e establecer o risco que para a saúde pública poden supor estes cambios

Resultados e actividades: 

- Diseño e validación do estudio e  formación do persoal técnico peruano implicado na mostraxe e detección das especies de Vibrio de mostras ambientais e clínicas. - Estudio sobre a incidencia de V.cholerae e V.parahaemolyticus nas zonas da costa do Perú localizadas no norte, centro e sur do país.- Investigación de mostras clínicas obtidas dun hospital presente na zona de pacientes sospeitosos de infección asociada ao consumo de alimentos de orixe marina.- Avaliación da eficacia dos sistemas de tratamento dos moluscos existentes no Perú para a redución/eliminación destes microorganismos.- Análise de datos e redacción dos informes finaisNova 

Poboación beneficiaria: 

As equipas de investigación participante no proxecto

Axudas: 

253445