Proxectos

APOIO A MELLORAR O NIVEL DE SAÚDE DA POBOACIÓN QUE RESIDE NOS CAMPAMENTOS DE REFUXIADOS SAHARAUIS EN TINDOUF (ALXERIA) DE FORMA ESPECIFICA NA WILAYA DE SMARA

O proxecto consiste en mellorar o nivel de saúde e diminuír a mortalidade da poboación que reside nos campamentos de refuxiados saharauís en Tindouf - Alxeria. Neste caso concreto na wilaya de Smara
Período de execución: setembro – decembro 2009

Ano: 
2009
Instrumento de financiamento: 
Convenio
Rexión: 
África
País: 
TERRITORIOS SAHARAUÍS
Zona de actuación: 
Tindouf
Axentes: 
AXENCIA HUMANITARIA DE GALICIA (FUNDACIÓN)
SOLIDARIEDADE GALEGA CO POBO SAHARAUÍ
Contraparte: 

Ministerio de Saúde Pública - RASD

Código CRS: 
12191 - Servizos médicos
122 - Saúde básica
Obxectivos: 

Contribuír a mellorar as condicións sanitarias da poboación refuxiada saharauí

Resultados e actividades: 

Compra de material sanitario: material de exploración e diagnóstico, nebulizadores ultrasónicos, esfigmomanómetros dixitais de boneca, esfigmomanómetros dixitais de brazo, glucómetros, aparato de analítica
Compra de medicamentos e leite infantil
Visita de persoal médico: 1 médico/a de familia ou pediatra, 1 enfermeiro/a, 1 fisioterapeuta, 1 podólogo/a e, rotativamente, un oftalmólogo/a, un odontólogo/a e un xinecólogo/a

Poboación beneficiaria: 

Directa: A poboación refuxiada que vive nos campamentos de refuxiados de Tindouf e no Sáhara Occidental

Axudas: 

40000