Proxectos

APOIO Á REALIZACIÓN DO CURSO DE FORMACIÓN ESPECÍFICA DE POSGRAO SOBRE COOPERACIÓN INTERNACIONAL AO DESENVOLVEMENTO E XESTIÓN DE ORGANIZACIÓNS NON GOBERNAMENTAIS (5ª EDICIÓN)

Contribuír á mellora continua da cooperación para o desenvolvemento galega de forma que as intervencións xurdidas dende esta comunidade redunden no beneficio das persoas máis desfavorecidas nos países do sur e promovan en último termo a loita contra a pobreza e as metas establecidas nos Obxectivos de Desenvolvemento do Milenio.

Ano: 
2009
Instrumento de financiamento: 
Convenio
Rexión: 
Europa
País: 
ESPAÑA
Zona de actuación: 
Galicia
Axentes: 
UNIVERSIDADE DA CORUÑA
Código CRS: 
11420 - Educación universitaria
Obxectivos: 

Formar a expertos en cooperación ao desenvolvemento que poidan traballar nos centros públicos e privados nacionais e internacionais da cooperación ao desenvolvemento, así como mellorar as habilidades de xestión das persoas que participan nas Organizacións Non Gobernamentais de Desenvolvemento para que poidan formular e xestionar os seus proxectos e actuacións cun maior grao de eficacia e eficiencia.

Resultados e actividades: 

O curso conta con clases teóricas e un programa de prácticas no que participan máis de 15 organizacións da sociedade civil, fundamentalmente galega.

Poboación beneficiaria: 

Os alumnos que participen no curso de formación específica de posgrao, entre 20 e 30 persoas.

Axudas: 

25.000,00 euros