Proxectos

APOIO A XESTIÓN DE DESFEITOS CASEIROS E DAS AUGAS USADAS NO DEPARTAMENTO DE FOUNDIOUGNE

OBXECTIVOS

- Mellorar a situación sanitaria e ambiental das poboacións da Comuna de Foundiougne e as comunidades rurais de Djirnda, Bassoul e Toubacouta   

- Facilitar oa acceso a sistemas de evacuación de augas residuais, axeitadas ao medio que os rodea
 
- Sensibilizar e formar á poboación en cuestións de saneamento, preservación medioambiental e manexo dos sistemas de evacuación   

ACCIÓNS

· Restauración do ecosistema do manglar e de outras especies estratéxicas

- Reforzo das capacidades técnicas dos locais, das mulleres e dos grupos ·

- Difusión do sistema de enerxía alternativa  

-Fomento da micro-horticultura no medio insular

- Construción de sistemas de evacuación de augas residuais (l159 letrinas, duchas e fosas sépticas)

- Talleres comunitarios sobre manexo de infraestruturas e sobre hixiene e saneamento

Ano: 
2006
Instrumento de financiamento: 
Plan operativo AECID
Rexión: 
África
País: 
SENEGAL
Zona de actuación: 
Fatick (rexión)
Axentes: 
AECID - AXENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL AO DESENVOLVEMENTO
Código CRS: 
41030 - Biodiversidade
Axudas: 

50.000 EUROS