Proxectos

Asistencia humanitaria de emerxencia e protección a poboación refuxiada palestina, no Líbano

A proposta busca reducir o impacto da crise humanitaria no Líbano mellorando a resiliencia  e protección das familias libanesas e refuxiadas (palestinas e libanesas-palestinas) nos campos palestinos de Beirut (Shatila e Burj O Barajneh) e arredores, con especial atención ás mulleres e nenas vítimas e  sobreviventes de Violencia de Xénero (VdX), e incluíndo a Persoas con Discapacidade (PcD). O proxecto busca tamén mellorar os sistemas de detección e xestión de casos de violencia  de xénero, así como a  sensibilización comunitaria en dereitos das mulleres e nenas, incluíndo mulleres e nenas con discapacidade, nos instrumentos de protección destas, e na prevención da violencia sexual e de xénero.

Ano: 
2023
Instrumento de financiamento: 
Convocatoria Acción Humanitaria
Rexión: 
Oriente Próximo
País: 
LIBANO
Zona de actuación: 
Beirut (gobernación)
Axentes: 
MOVIMIENTO POR LA PAZ, EL DESARME Y LA LIBERTAD (MPDL)
Contraparte: 

Association Najdeh (AN)

Código CRS: 
72010 - Axuda e servizos materiais de emerxencia
Obxectivos: 

Xeral: Reducir o impacto da crise humanitaria na poboación máis vulnerable do Líbano.

Específico: Mellorar a resiliencia e a protección da poboación refuxiada e de acollida, dando  prioridade ás mulleres e nenas vítimas e sobreviventes de violencia de xénero e ás  persoas con discapacidade, nos campos de refuxiados palestinos de Beirut.

Resultados e actividades: 

RE 1.1 Mellorada a satisfacción das necesidades básicas da poboación máis vulnerable preservando a súa dignidade.

A.1.1.1 Identificación e selección do cabeza de familia cunha  situación de especial vulnerabilidade

A.1.1.2 Distribución de axuda en metálico de emerxencia a 100  familias en situación de maior vulnerabilidade

A.1.1.3 Apoio psicosocial aos cabezas de familia  

A.1.1.4 Planificación, coordinación, xestión, seguimento e avaliación continua de R1

RE 1.2 As mulleres e nenas vítimas e sobreviventes de violencia sexual e de xénero,  incluídas as mulleres e nenas con discapacidade, son atendidas en espazos seguros.

A.1.2.1 Capacitación sobre detección, atención e derivación de casos de VX contra mulleres, nenas, incluíndo persoas con discapacidade.

A.1.2.2 Análise de risco individual de mulleres e nenas  vítimas e/o superviventes de VX

A.1.2.3 Atención psicosocial primaria a vítimas e/o sobreviventes de VX e/o a derivación a organizacións especializadas en VX

A.1.2.4 Planificación, coordinación, xestión, seguimento e avaliación continua de R2

RE 1.3 Fortalecidas as capacidades comunitarias para promover os dereitos  das mulleres, en particular os dereitos das MNcD, fronte a todo tipo de violencias.

A.1.3.1 Organización de dous talleres de sensibilización sobre os dereitos das mulleres, incluídos os das mulleres vítimas de violencia de xénero, e a prevención da violencia de xénero e a violencia sexual e de xénero

A.1.3.2 Organización de dúas mesas redondas interactivas sobre os dereitos e a protección das mulleres, baseadas nas prioridades identificadas polas  titulares dos dereitos das mulleres e as nenas

A.1.3.3 Planificación, coordinación, xestión, seguimento e avaliación continua do R3

Poboación beneficiaria: 

Directa: 540 persoas, das cales 247 son mulleres, 232 homes, e 61 nenas

Indirecta: 12.000 persoas, das cales 9.600 son mulleres e 2.400 nenas

Axudas: 

Axuda Xunta de Galicia: 74.981,00 €