Proxectos

Asistencia humanitaria a familias extremadamente vulnerables a seca por vivir lonxe de sistemas de auga potable en dous comunidades do Municipio de Calamarca: Choritotora e Ninacho

Este proxecto está enfocado a dar asistencia humanitaria ás 175 persoas (35 familias de 2 comunidades veciñas) directamente afectadas pola seca causada polo fenómeno climático do Neno agravado polos efectos do Cambio Climático. Esta proposta inclúe, por unha banda, a dotación a cada familia de capacidade de cultivar auga de choiva e potabilizarla para que durante a época de choiva (xaneiro a marzo) almacenen suficiente auga para os restantes 8 meses nun reservorio de auga instalada no seu domicilio; e, doutra banda, para que ditas familias teñan un mínimo de alimentos ricos en proteínas nos seus domicilios grazas á dotación de 3 parellas de galiñas poñedeiras sabendo que non poderán cultivar no caso de que se prolongue a seca por máis meses. Ademais, e tomando en conta que coa escaseza de auga poden aumentar as enfermidades contaxiosas, o proxecto prevé facilitar talleres de hixiene orientados á prevención de enfermidades dixestivas, prevé unha campaña de desparasitación, e talleres para mitigación dos efectos da seca a mediano e longo prazo, así como tamén talleres de manexo, potabilización e adaptación ao consumo do recurso auga, que viría ser estratexia de acción inmediata e a curto prazo.

Ano: 
2023
Instrumento de financiamento: 
Convenio Acción Humanitaria
Rexión: 
América do Sur
País: 
BOLIVIA
Zona de actuación: 
Calamarca (municipio)
Axentes: 
FUNDACIÓN CUME PARA EL DESARROLLO DE CULTURAS Y PUEBLOS
Contraparte: 

AYNI Asociación Civil

Código CRS: 
72010 - Axuda e servizos materiais de emerxencia
Obxectivos: 

O obxectivo xeral do proxecto para garantir a supervivencia das 35 familias máis vulnerables á escaseza de auga por vivir sen conexión e lonxe dos sistemas de auga potable das comunidades de Choritotora e Ninacho.

Resultados e actividades: 

Actividade 1. Identificación da poboación beneficiaria

Actividade 2. Talleres de Hixiene.

Actividade 3. Talleres de prevención de enfermidades dixestivas e desparasitación

Actividade 4. Talleres de prevención e mitigación dos efectos da seca: estratexia a mediano e longo prazo.

Actividade 5. Manexo, potabilización e adaptación ao consumo do recurso auga: estratexias de acción inmediata e a curto prazo.

Actividade 6. Construción dos sistemas de colleita de auga.

Actividade 7. Entrega de galiñas construción de pequenos galiñeiros

Poboación beneficiaria: 

Directa: 175 (39 homes; 52 mulleres; 38 nenos; 46 nenas)

Indirecta: 197 (52 homes; 43 mulleres; 50 nenos; 52 nenas)

Axudas: 

Axuda Xunta de Galicia: 66.000 €