Proxectos

ASISTENCIA TÉCNICA PARA O DESENVOLVEMENTO, FORTALECEMENTO INSTITUCIONAL E TRANSFERENCIA DE TECNOLOXÍA NO ÁMBITO DA CALIDADE NA REPÚBLICA DE CUBA

(OX) MELLORA DA CALIDADE DE PROCESOS E SERVIZOS E TRANSFERENCIA DE COÑECEMENTOS, EN DOUS IMPORTANTES ORGANISMOS CUBANOS

(OE1) LOGRAR A CERTIFICACIÓN E CONTINUIDADE DO SISTEMA DE XESTIÓN DA CALIDADE EN BASE Á NORMA NC-ISO 9001:2000 DE RECOÑECEMENTO INTERNACIONAL

(A1) DIAGNOSE DO ESTADO ACTUAL DA ORGANIZACIÓN PARA AFRONTAR A IMPLANTACIÓN DO SISTEMA DE XESTIÓN DA CALIDADE

(A2) CURSO DE SGC PARA O PERSOAL DO CENTRO

(A3) DFINICIÓN E DESENVOLVEMENTO DOCUMENTAL

(A4) IMPLANTACIÓN DO SISTEMA DE XESTIÓN DE CALIDADE NA FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL DEL INSTITUTO SUPERIOR POLITECNICO JOSÉ ANTONIO ETCHEBERRÍA (CUJAE) E ESCUELA LATINOAMERICANA DE MEDICINA

Ano: 
2004
Instrumento de financiamento: 
Convocatoria Proxectos no exterior outros axentes
Rexión: 
Centroamérica e Caribe
País: 
CUBA
Zona de actuación: 
Ciudad de la Habana (provincia)
Axentes: 
FUNDACIÓN GALICIA INNOVA
Axudas: 

70.000.00 €