Proxectos

Atención Sanitaria a nenos con necesidades especiais en defensa dos dereitos do paciente en Guinea Bissau

O obxectivo xeral deste proxecto, en liña co ODS 3, é contribuír a asegurar o exercicio efectivo do dereito humano á saúde en Guinea Bissau. O obxectivo específico é “Promover o exercicio efectivo do dereito humano á saúde no Sector Autónomo de Bissau, con especial atención aos colectivos máis vulnerables”. En Guinea Bissau o dereito á saúde non está garantido, existe unha brecha de capacidades do Estado para garantir unha cobertura sanitaria gratuíta e de calidade; por estas razóns existen grandes grupos de poboación como as persoas con menos recursos económicos e outros colectivos vulnerables como son os nenos con necesidades especiais non teñen acceso a saúde básica.

Para iso, promóvese o acceso a información sobre os Dereitos de acceso a saúde por parte da cidadanía a través de actividades nos medios de comunicación e divulgación de información nas estruturas sanitarias. Do mesmo xeito, a cidadanía recibe apoio social e xurídico dunha Oficina de defensa do paciente. Esta oficina está adecuadamente coordinada coa rede de centros de saúde, creando un sistema de vixilancia conxunta das vulneracións de dereitos dos/as pacientes. Na mesma oficina préstase apoio integral a nenos con necesidades especiais (parálise cerebral infantil, portadores de síndrome de Down, microcefalia, etc).

O proxecto foi deseñado como resultado do traballo das organizacións no sector de saúde e dereitos humanos e alíñase coas políticas do Ministerio de Saúde sobre o acceso dos colectivos máis vulnerables a servizos sanitarios de calidade.

Ano: 
2019
Instrumento de financiamento: 
Convenio
Rexión: 
África
País: 
GUINEA-BISSAU
Zona de actuación: 
Bissau
Axentes: 
ASOCIACION AIDA (AYUDA, INTERCAMBIO Y DESARROLLO)
Contraparte: 

Liga Guineense dos Direitos Humanos

Código CRS: 
12110 - Política sanitaria e xestión administrativa
Obxectivos: 

Obxectivo Xeral: Contribuír a asegurar o exercicio do dereito humano á saúde en Guinea Bissau.

Obxectivo Específico: Promover o exercicio efectivo do dereito humano á saúde no Sector Autónomo de Bissau, con especial atención aos nenos con necesidades especiais.

Resultados e actividades: 

RE1: Promovido o acceso a información sobre os Dereitos de acceso a saúde por parte da cidadanía.

A1.1.  Edición de programas radiofónicos de carácter didáctico sobre temáticas relacionadas co dereito a saúde.

A1.2. Emisión en radios de cobertura nacional e na Rede de Radios Comunitarias de Guinea Bissau dos programas e mensaxes editados.

A1.3 Edición e difusión dun Boletín Informativo Mensual a nivel nacional sobre as principais actividades de promoción de saúde e monitorización dos programas de cooperación en materia de saúde.

A1.4. Edición e difusión dun “Decálogo” dos dereitos do paciente.

RE2: A cidadanía recibe apoio dunha Oficina de defensa do paciente.

A2.1. Adecuación dun espazo físico para a “Oficina de Defensa do Paciente”.

A2.2. Creación dun equipo multidisciplinar (director/a de a ODP, asesor/a médico, traballador/a social, sociólogo/a) que realicen os traballos de identificación de dereitos vulnerados e executen accións en defensa dos dereitos do paciente.

A2.3. Establecemento de TdRs e rutinas de traballo dos/as profesionais da Oficina de Defensa do Paciente que permitan identificar os casos de vulneración de dereitos e a tramitación efectiva (administrativa e/ou xurídica) dos expedientes iniciados.

RE3: Prestada asistencia integral a nenos con necesidades especiais (parálise cerebral infantil, portadores de síndrome de Down, microcefalia, autismo, etc).

A3.1. Realización de consultas médicas especializadas na Oficina de Defensa do Paciente para nenos con necesidades especiais.

A3.2. Implementación de programas de fisioterapias especializados e individualizados para cada neno en función das súas necesidades de desenvolvemento motor.

A3.3. Realización dunha formación intensiva (1 mes de duración) en fisioterapia especializada para nenos con PCI no Centro de Rehabilitación Motora de Bissau.

A3.4. Realización dunha formación especializada a profesores de primaria de, polo menos, 6 escolas de diferentes barrios de Bissau sobre métodos e ferramentas para a integración de Nenos con Necesidades Especiais nas súas aulas.

A3.5. Escolarización, ao comezo do curso 2019/20, dos nenos con síndromes ou discapacidade moderada nas escolas cuxos profesores participan na formación.

A3.6. Implementación dun plan de visitas domiciliarias e asistencia social ás familias dos nenos con necesidades especiais, incluíndo un programa de apoio á creación de pequenos negocios compatibles co coidado dos seus fillos.

Poboación beneficiaria: 

Directos: 570 mulleres, 89 homes, 643 nenas e 150 nenos.

Indirectos: 82.500 mulleres, 82.500 homes, 170.000 nenas e 170.000 nenos.

Axudas: 

Axuda Xunta de Galicia: 85.078,50 € (2019)