Proxectos

AXUDA DE EMERXENCIA AOS/ÁS DAMNIFICADOS/AS POLO FURACÁN DENNIS EN CUBA

(OX)SOCORRER PUNTUALMENTE AS NECESIDADES DE HABITANTES DE CUBA EN SITUACIÓN DE EXTREMA POBREZA, ACENTUADAS POLO FURACÁN DENNIS

(A1)ENTREGA DE ALIMENTOS, ROUPA E MEDICAMENTOS

BENEFICIARIOS/AS: 2000 PERSOAS EN SITUACIÓN ECONÓMICA GRAVE

Ano: 
2005
Instrumento de financiamento: 
Convenios Axuda Emerxencia
Rexión: 
Centroamérica e Caribe
País: 
CUBA
Zona de actuación: 
Santiago de Cuba (provincia)
Axentes: 
FUNDACIÓN CUME PARA EL DESARROLLO DE CULTURAS Y PUEBLOS
Código CRS: 
72010 - Axuda e servizos materiais de emerxencia
Axudas: 

12.360.00 €