Proxectos

AXUDA DE EMERXENCIA DE ALIMENTOS A FAVOR DOS REFUXIADOS SAHARAUÍS EN TINDOUF (ARXELIA)

(OX) MELLORA DAS CONDICIÓNS DE VIDA DA POBOACIÓN REFUXIADA SAHARAUÍ

(OE) AXUDA ALIMENTARIA DE EMERXENCIA PARA POBOACIÓN REFUXIADA

 BENEFICIARIOS/AS:  156.000 persoas refuxiadas

Ano: 
2006
Instrumento de financiamento: 
Convenio
Rexión: 
África
País: 
TERRITORIOS SAHARAUÍS
Zona de actuación: 
Tindouf
Axentes: 
SOLIDARIEDADE GALEGA CO POBO SAHARAUÍ
Código CRS: 
72010 - Axuda e servizos materiais de emerxencia
Axudas: 

20000