Proxectos

AXUDA DE PRIMEIRA EMERXENCIA PARA 1950 PERSOAS DAMNIFICADAS POLAS INUNDACIÓNS CAUSADAS CO PASO DA ONDA TROPICAL BEATRIZ NO MUNICIPIO DE APANECA, DPTO. DE AHUACHAPÁN - EL SALVADOR

(OX) ATENCIÓN EN EMERXENCIA ÁS FAMILIAS DAMNIFICADAS POLAS CHOIVAS NO MUNICIPIO DE APANECA DPTO. AHUACHAPAN, EL SALVADOR

(OE) ATENDER AS NECESIDADES DE PRIMEIRA EMERXENCIA DE 1950 PERSOAS DO MUNICIPIO APANECA MEDIANTE O SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN, AUGA POTABLE, MEDICAMENTOS, KITS DE HIXIENE, CON ESPECIAL ATENCIÓN ÁS 162 FAMILIAS EVACUADAS DOS SEUS FOGARES

(A1) ADQUISICIÓN DOS MATERIAIS

(A2) TRANSPORTE E ALMACENAMENTO NUN CENTRO DE ACOPIO

(A3) DISTRIBUCIÓN DOS MATERIAIS Á POBOACIÓN SEGUNDO PROCEDA

(A4) SEGUEMENTO E AVALIACIÓN DAS ACTIVIDADES

BENEFICIARIOS/AS: 162 FAMILIAS DO MUNICIPIO DE APANECA

Ano: 
2005
Instrumento de financiamento: 
Convenios Axuda Emerxencia
Rexión: 
Centroamérica e Caribe
País: 
O SALVADOR
Zona de actuación: 
Apaneca (mucicipio)
Ahuachapan (departamento)
Axentes: 
ASEMBLEA DE COOPERACIÓN POLA PAZ
Código CRS: 
72010 - Axuda e servizos materiais de emerxencia
Axudas: 

20.000.00 €