Proxectos

C-05-11 Programa Integral de Melloramento do Barrio Santa Lucía/La mosca. Diminución da Incidencia de Enfermidades de 489 familias do barrio Santa Lucía/A Mosca (Terceira fase de execución)

O Programa Integral de Melloramento do Barrio Santa Lucía/ La Mosca ten como obxectivo xeral mellorar a calidade de vida dos habitantes deste barrio, así como dos traballadores informais do Vertedoiro de Rafey, a través dos seus 4 compoñentes de traballo: Auga, saneamento e habitabilidade; Saúde comunitaria; Fortalecemento das Organizacións da Sociedade Civil; e Formación Profesional e Desenvolvemento Produtivo.
O compoñente de Saúde Comunitaria que se veu executando cos/as habitantes do Barrio da Mosca para diminuír a incidencia de enfermidades, producidas por factores diversos, entre eles o descoñecemento das medidas de prevención de enfermidades no barrio, a dificultade que tiñan para asistir a centros de saúde e a problemática ambiental da contorna, entre outros.
Para continuar abordando a problemática de saúde, este compoñente proponse no ano 2011 realizar accións dirixidas a fortalecer o empoderamiento comunitario con equidad para a sustentabilidade do proxecto, continuando a capacitación dirixida basicamente á capacitación da familia para o desenvolvemento saudable do núcleo familiar con énfase na infancia, a saúde emocional, a sensibilización para unha maior responsabilidade con equidad debido a que a atención aos problemas de saúde familiar polo xeral son relegados a tarefas das mulleres, limitándose os homes a cumprir co único rol de proporcionar diñeiro se o dispón para o tratamento de problemas, pero os labores preventivos non forman parte do seu compromiso familiar, principalmente na nenez.
Pola arraigada cultura machista, as mulleres son victima da saúde emocional e os malos tratos sicolóxicos, exponse a través da capacitación chegar polo menos a un/una membro/a de cada familia, para que a educación para a saúde con maior atención no preventivo sexa diseminada e aplicada como orientación familiar de forma contante
-Servizos de Saúde, a través de ferramentas de capacitación e orientación fortalecer a participación e articulación das organizacións comunitarias co Ministerio de saúde Pública e Asistencia Social, para que os servizos de saúde ao barrio continúense en condicións de atención e facilitación como un Dereito que lles asiste sen ter que mendigalo nin relegarse ás poucas atencións que por asuntos de pobreza préstalle o Estado dominicano aos sectores marxinados.
. Será fortalecido o equipo de promotoras comunitaria de saúde e Medio ambiente, para que manteñan o monitoreo permanente sobre a saúde, o manexo adecuado ás enfermidades crónicas, a lactación materna e a hixiene con saneamento ambiental; ademais está previsto Impartir capacitacións aos/as recicladores/as para que melloren as condicións sanitarias na súa relación directa co vertedoiro, e o coidado da súa saúde e a do fogar.
-Salientáse a educación sexual en mozas e adolescentes para promover unha paternidade responsable con equidad e prevención de embarazo non planificado.
O proxecto executáse nun prazo de 12 meses, tendo como data de inicio xaneiro 2011 e como data de finalización Decembro 2011.
O proxecto terá un custo total 81.635,00 euros e unha subvención solicitada de 61.336,00 euros 
 

Ano: 
2011
Instrumento de financiamento: 
Convenio
Rexión: 
Centroamérica e Caribe
País: 
REPÚBLICA DOMINICANA
Zona de actuación: 
Santiago de los Caballeros (municipio)
Axentes: 
FUNDELOSA-FUNDACIÓN DE DESARROLLO LOMA Y SALUD
Código CRS: 
120 - Saúde
Obxectivos: 

OBXECTIVO XERAL
Mellorar as condicións de vida de 489 familias que residen no barrio Santa Lucía/A Mosca, Santiago de los Caballeros, República Dominicana.
OBXECTIVO ESPECÍFICO
Diminuída a incidencia de enfermidades en 489 familias, 2,245 habitantes aproximadamente do barrio da Mosca. Municipio de Santiago, República Dominicana. Terceira fase.
 

Resultados e actividades: 

R.1.A.1. Duas (2) fumigacións para control de pragas transmisoras de enfermidades.
R.1.A.2. Monitoreo e orientación a embarazadas e lactantes.
R.1.A.3. Realización dun operativos médicos pediátrico no barrio.
R.1.A.4. Segundo curso de Medicamento Natural e Alternativa.
R.1.A.5. Seguimento ao Sistema de Seguridade Social das persoas do barrio.
R.1.A.6. Asistencia en Orientación Psicolóxica a persoas e/ou familias do barrio.
R.1.2.A.1-Celebración dunha Feira de Medicamento Natural e Economía Solidaria.
R.1.2.A.2. Realización do segundo encontro de socialización de promotoras de saúde comunitaria do municipio de Santiago.
R.1.2.A.3. Participación de mozas do barrio nun campamento de verán: sobre mocidade, medio ambiente e cultura.
R.3.A.1.Impartir 8 talleres a 8 grupos de polo menos 25 participantes por grupo sobre prevención de Enfermidades e Saúde mental.
R.4.A.1. Un taller sobre o Rol que deben desempeñar as organizacións sociais na saúde comunitaria.
R.5.A.1. Impartiranse dous (2) talleres aos mozos sobre paternidade con equidad de xénero.
R.5.A.2. Tres (3) charlas sobre saúde sanitaria.
R.6.A.1. Tabuladas as informacións de saúde recompiladas nas familias do barrio de Santa Lucía La Mosca.
R.6.A.2. Elaborado un documento de sistematización do traballo realizado en saúde nas tres fases do proxecto.
 

Poboación beneficiaria: 

O Programa Integral de Melloramento do Barrio Santa Lucía/ La  Mosca, na súa liña de Diminución de Incidencia de Enfermidades beneficiará directamente aos/as 2.445 habitantes integrados en 489 familias do barrio A Mosca/Santa Lucía, estando parte deles organizados a través dos grupos de base do barrio, isto son, as Xuntas de Vecinos (Os Outeiros e Santa Lucía), os grupos de mulleres, o grupo xuvenil e a Asociación de Recicladores de Rafey). Indirectamente benefícianse os habitantes dos Barrios periféricos, os cales non corren o risco da proliferación de pragas e outros vectores transmisores de enfermidades que actualmente existen no Barrio da Mosca e poden transmitirse ata eles; son beneficiados indirectos tamén os habitantes doutros sectores, porque ao reducirse o número de pacientes que asisten a consultas e/ou internamento aos Hospitais de Cienfuegos e o José María Cabral e Báez, facilítanse os servizos de saúde. Calcúlase como beneficiarios/as indirectos/as unhas 2.500 persoas máis.
 

Axudas: 

61.336€