Proxectos

C-09-11 Programa integral de mellora do barrio de Santa Lucía La Mosca. Fortalecemento das organizacións da Sociedad Civil (FIOSC) Terceira fase de execución

O Programa de Fortalecemento Institucional das Organizacións da Sociedade Civil (FIOSC), forma parte do Programa Integral de Mejoramiento do Barrio Santa Lucía-A Mosca, que se implementa en devandito sector da Cidade de Santiago dos Cabaleiros, República Dominicana. Este programa execútase no marco dun convenio de cooperación entre o Concello de Santiago e a Xunta de Galicia.
O obxectivo do proxecto é contribuír á sustentabilidade do proceso de construción social no Barrio Santa Lucía - A Mosca de Santiago a través do empoderamiento comunitario e o fortalecemento institucional das organizacións da sociedade civil do barrio. O proxecto que se presenta a continuación, no marco do programa, terá unha duración de 12 meses, para o que se solicita unha subvención de 91.527 euros.
Para alcanzar este obxectivo realizaranse un conxunto de actividades orientadas a lograr cinco (5) resultados:

  • Constituír o Consello de Desenvolvemento do Barrio Santa Lucía-A Mosca, quen se encargará de pór en marcha a Axenda de Desenvolvemento do Barrio Santa Lucía 2010-2015, en alianza co goberno local e as sectoriais do goberno central para a execución dos proxectos.
  • Fortalecer institucionalmente as organizacións sociais de Santa Lucía-A Mosca, as cales implementan mecanismos de planificación e avaliación das súas actividades.
  • Lograr que as organizacións comunitarias de Santa Lucía implementen políticas de equidad de xénero.
  • Fortalecer a identidade e sentido de pertenza dos moradores co barrio, a través do desenvolvemento de actividades culturais.
  • Visibilizar o Programa Integral de Mejoramiento do Barrio Santa Lucía-A Mosca e lograr que a poboación do municipio de Santiago dos Cabaleiros percíbao como un modelo replicable.

A poboación beneficiaria directa do Programa son as 489 familias que viven no barrio de Santa Lucía-A Mosca, integradas por un total de 2,445 persoas aproximadamente. Tamén son beneficiarios directos unhas 466 persoas que traballan como recicladoras de residuos (mergulladores) no vertedoiro de Rafey. Isto significa un total de 3,045 beneficiarios directos.
As organizacións identificadas no barrio son a Xunta de Vecinos Santa Lucía, Xunta de Vecinos Os Outeiros, Grupo de Mulleres Unidas Santa Lucía, Club de Nais Santa Lucía e Asociación de Nais Santa Rita. Súmanse a estas dúas organizacións creadas no marco do programa, que son a Asociación de Recicladores de Rafey e o Grupo de Mozos Loitando por un Futuro Mellor. Deste xeito, son sete (7) as organizacións beneficiarias.
 

Ano: 
2011
Instrumento de financiamento: 
Convenio
Rexión: 
Centroamérica e Caribe
País: 
REPÚBLICA DOMINICANA
Zona de actuación: 
Santiago de los Caballeros (municipio)
Código CRS: 
43010 - Axuda multisectorial
Obxectivos: 

OBXECTIVO XERAL
Mellorar as condicións de vida de 489 familias que residen no barrio Santa Lucía/A Mosca, Santiago dos Cabaleiros, República Dominicana.
OBXECTIVO ESPECÍFICO
Contribuír á sustentabilidade do proceso de construción social no Barrio Santa Lucía - A Mosca de Santiago a través do empoderamiento comunitario e o fortalecemento institucional das organizacións da sociedade civil do barrio.
 

Resultados e actividades: 

Resultado 1: Constituír o Consello de Desenvolvemento do Barrio Santa Lucía-A Mosca quen pon en marcha a Axenda de Desenvolvemento do Barrio Santa Lucía 2010-2015, en alianza co goberno local e as sectoriais do goberno central para a execución dos proxectos.
A.1.1 Celebración de dous encontros con líderes comunitarios para discutir e elaborar os estatutos do Consello de Desenvolvemento do Barrio Santa Lucía.
A.1.2 Celebración da Asemblea Constitutiva do Consello de Desenvolvemento do Barrio Santa Lucía/A Mosca 2010-2015.
A.1.3 Reprodución de 250 exemplares da Axenda de Desenvolvemento do Barrio Santa Lucía 2010-2015.
A.1.4 Realización de tres (3) xornadas de socialización da Axenda de Desenvolvemento do Barrio Santa Lucía 2010-2015, dirixido a moradores do barrio, departamentos do Concello de Santiago e medios de comunicación.
A.1.5 Realización de dous (2) talleres para a formulación do Plan Operativo Anual do Consello de Desenvolvemento do Barrio Santa Lucía.
A.1.6 Firma dun acordo co Concello de Santiago para a implementación da Axenda de Desenvolvemento do Barrio Santa Lucía/A Mosca 2010-2015, involucrando aos departamentos da muller, cultura, deporte, planificación e urbanismo.
A.1.7 Reunión de traballo con representantes de sectoriais do goberno central para establecer compromisos ao redor da execución dos proxectos da Axenda de Desenvolvemento do Barrio Santa Lucía 2010-2015.
A.1.8 Revisión do Regulamento de funcionamento da Mesa de Diálogo e Concertación, para delegar a súa coordinación no Consello de Desenvolvemento do Barrio Santa Lucía.
A.1.9 Realización dun encontro mensual da Mesa de Diálogo e Concertación do Barrio Santa Lucía.
Resultado 2: Fortalecidas institucionalmente as organizacións sociais de Santa Lucía-A Mosca, as cales, implementan mecanismos de planificación e avaliación das súas actividades.
A.2.1. Realización de dúas (2) talleres para a elaboración dos Plans Operativos das organizacións sociais de Santa Lucía.
A.2.2. Realización dun encontro de socialización dos Plans Operativos das organizacións sociais de Santa Lucía.
A.2.3 Realización de sete (7) encontros de avaliación dos Plans Operativos das organizacións sociais de Santa Lucía.
A.2.4 Celebración de sete (7) asembleas eleccionarias das organizacións sociais de Santa Lucía, A Piña e Las Colinas.
A.2.5 Realización dun Curso para Axentes de Desenvolvemento Local o cal impartirase en tres (3) módulos.
A.2.6 Realización de dous encontros entre os mozos recicladores e os integrantes do grupo de mozos da comunidade.
A.2.7 Realización de catro (4) encontros sectoriais con recicladores de cada tipo de material: cartón, papel, plástico e metal.
A.2.8 Tres (3) talleres cos recicladores sobre autoestima, resolución alternativa de conflitos e cohesión social.
Resultado 3: As organizacións comunitarias de Santa Lucía han implementado políticas de equidad de xénero.
A.3.1. Realización de dous (2) talleres sobre nova masculinidad dirixidos aos homes e mulleres do barrio.
A.3.2. Tres talleres de sensibilización sobre equidad de xénero coa participación de homes e mulleres.
A.3.3 Firma dun convenio interinstitucional entre a Fundación Solidariedade, o Ministerio da Muller e a Unidade de Atención á Violencia de Xénero e Intrafamiliar para impulsar políticas de xénero en Santa Lucía.
A.3.4 Elaboración dun Plan de Igualdade de Oportunidades para o barrio, a cargo do Departamento da Muller do Concello de Santiago.
Resultado 4: Fortalecida a identidade cultural e o sentido de pertenza ao barrio de Santa Lucía -A Mosca dos seus habitantes e das organizacións sociais mediante o desenvolvemento de actividades culturais.
A.4.1 Habilitación dunha Ludoteca destinada aos nenos/as e mozos do barrio no seu tempo de lecer.
A.4.2 Consultoría para a formulación dun proxecto para a creación dunha Escola Popular de Arte.
A.4.3 Creación dun grupo de danza moderna en coordinación co grupo de mozos da comunidade.
A.4.4 Realización dun Festival Barrial nun local do centro da cidade de Santiago, para promover as creacións e expresións artísticas da comunidade.
A.4.5 Realización de Xornada Pinta o teu Barrio coa participación de nenos/as, adolescentes e mozos de Santa Lucía.
A.4.6 Realización dun Campamento Xuvenil destinado aos integrantes do grupo de mozos e a participación doutras entidades xuvenís da provincia.
A.4.7 Percorrido con membros da comunidade en centros culturais e museos en Santiago e Santo Domingo.
Resultado 5: Hase visibilizado o Programa Integral de Mejoramiento do Barrio Santa Lucía-A Mosca e a poboación do municipio de Santiago de los Caballeros percíbeo como un modelo replicable.
A.5.1 Publicación de tres (3) edicións do Boletín Desenvolvemento Comunitario.
A.5.2 Publicación de 9 edicións da Folla Santa Lucía Informa.
A.5.3 Realización dun documental videográfico do Programa Integral de Mejoramiento do Barrio Santa Lucía.
A.5.4 Elaboración dun arquivo documental, fotográfico e videográfico do Programa.
A.5.5 Instalación dun valo de identificación do Barrio Santa Lucía e do programa.
A.5.6 Sistematización da experiencia do Programa
A.5.7 Diagramación e impresión de 150 exemplares da sistematización
A.5.8 Impresión de calendario con imaxes alusivas aos traballos do programa no barrio.
 

Poboación beneficiaria: 

Poboación Beneficiaria Directa
A poboación beneficiaria directa do Programa son as 489 familias que viven no barrio de Santa Lucía-A Mosca, integradas por un total de 2,445 persoas aproximadamente. Tamén son beneficiarios directos unhas 466 persoas que traballan como recicladoras de residuos (mergulladores) no vertedoiro de Rafey. Isto significa un total de 3,045 beneficiarios directos.
Poboación Beneficiaria Indirecta
Benefícianse de xeito indirecto a poboación residente en barrios próximos a Santa Lucía-A Mosca, todas as organizacións sociais da cidade de Santiago de los Caballeros e as instancias do Concello Municipal que participan no programa, quen aprenden da experiencia para replicar iniciativas que contribúan a unha organización da sociedade adecuada a un sistema democrático, que permita un diálogo permanente da poboación coas institucións públicas e privadas.
 

Axudas: 

95.864€