Proxectos

CAPACITADAS 1325 MULLERES DA MUNICIPALIDADE DE SOYAPANGO, SAN MARTÍN E ILAPANGO EN OFICIOS PRODUTIVOS PARA A SÚA INTEGRACIÓN NO MERCADO LABORAL- AFCYD

(OX) MELLORADA A CALIDADE DE VIDA DE 6625 PERSOAS DOS MUNICIPIOS DE SOYAPANGO, ILAPANGO E SAN MARTÍN A TRAVÉS DA CAPACITACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE 1325 MULLERES FACILITANDO FERRAMENTAS PARA A SÚA INSERCIÓN NO MERCADO LABORAL

(OE1) CAPACITADAS 1325 MULLERES

(A1) PROMOCIÓN DOS PROGRAMAS

(A2) SELECCIÓN DOS PARTICIPANTES

(A3) DESENVOLVEMENTO DOS PROGRAMAS

(A4) INSERCIÓN LABORAL

(A5) FINALIZAR OBRAS E EQUIPAMENTO

BENEFICIARIOS/AS: 1325 MULLERES DA MUNICIPALIDADE DE SOYAPANGO, SAN MARTÍN E ILAPANGO

Ano: 
2004
Instrumento de financiamento: 
Convocatoria Proxectos no exterior ONGD
Rexión: 
Centroamérica e Caribe
País: 
O SALVADOR
Zona de actuación: 
Soyapando (municipio)
San Salvador (departamento)
Axentes: 
FUNDACIÓN CUME PARA EL DESARROLLO DE CULTURAS Y PUEBLOS
Axudas: 

259.000.00 €