Proxectos

CENTRO DE EDUCACIÓN INTEGRAL - CEI (BOLIVIA)

OBXECTIVOS

 Lograr o máximo desenvolvemento físico e intelectual de 500 nenas e nenos en situación de desventaxa económica, mediante a súa educación e capacitación no centro de Santa Lucía de Yocalla. O centro ten catro piares fundamentais:
- internado
- escola
- módulos produtivos
- módulos deportivos
- Ampliar o módulo internado xa que os outros tres xa se encontran en funcionamento. Construirase un muro perimetral para mellorar a seguridade e rehabilitarenase vivendas destinadas a acoller aos nenos. Dotarase de suministro á cociña

BENEFICIARIOS

Directos: 500 nenas e nenos
Indirectos: conxunto de habitantes do municipio de Yocalla (7.640)

ACCIÓNS

- Construcción dun Salón de Expresión e Creatividade no Internado e equipamento do mesmo
- Equipamento do Salón de Expresión e Creatividade do internado

Ano: 
2006
Instrumento de financiamento: 
Convocatoria Proxectos no exterior ONGD
Rexión: 
América do Sur
País: 
BOLIVIA
Zona de actuación: 
Potosí (departamento)
Yocalla (municipio)
Axentes: 
PAZ E DESENVOLVEMENTO
Código CRS: 
11120 - Servizos e instalacións educativas e formación
Axudas: 

113.844,27 EUROS