Proxectos

CENTRO REXIONAL DE ESTUDOS MARÍTIMOS E PESQUEIROS - CREMP

(OX) CREACIÓN DUN CENTRO REXIONAL DE ESTUDOS MARÍTIMOS E PESQUEIROS – CREMP QUE CONTERÁ UN CENTRO PILOTO DE INNOVACIÓN E UN LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN DE RECURSOS PESQUEIROS

(OE1) FORTALECER A INNOVACIÓN, A TRANSFERENCIA, A CAPACITACIÓN E O DESENVOLVEME NTO SOSTIBLE DA ACTIVIDADE PESQUEIRA, A TRAVÉS DUN CENTRO PILOTO EN ACTIVIDADES PESQUEIRAS E MARÍTIMAS NA CIDADE DE PUERTO MADRYN, PROVINCIA DE CHUBUT, QUE PERMITA A PROFESIONAIS E NON PROFESIONAIS LIGADOS A DITA INDUSTRIA, O MELLORAMENTO DA CALIDADE DAS EMPRESAS DO SECTOR E ÁREAS DOS ESTADOS AFÍNS.

(OE2) SER NODO RECOÑECIDO DE INNOVACIÓN E PERFECCIONAMENTO A NIVEL PROVINCIAL E REXIONAL EN TEMAS LIGADOS AO MAR, TANTO PARA O SECTOR PRIVADO COMO PARA O PÚBLICO

(OE3) DESENVOLVER UN PROXECTO DE ALTA CALIDADE TÉCNICA, SOSTIBLE NO TEMPO, EN ACORDO COA COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL, EN ESPECIAL COA DO REINO DE ESPAÑA E A REXIÓN DE GALICIA, E CON INSTITUCIÓNS AFÍNS DE DITO PAÍS

(OE4) PROMOVER A CONSTITUCIÓN E DESENVOLVEMENTO DE EMPRESAS LIGADAS E DE SERVICIOS, ÁS ACTUALMENTE RADICADAS E PROMOVER A COOPERACIÓN EMPRESARIAL

(OE5) FAVORECER A FORMACIÓN TÉCNICA-CULTURAL COA MAIOR PERTINENCIA  POSIBLE E A RECONVERSIÓN LABORAL DE PROFESIONAIS CONFORME ÁS NECESIDADES E CRITERIOS DAS EMPRESAS RADICADAS E DO ESTADO

(OE6) PROMOVER SAÍDAS LABORAIS CON VALOR AGREGADO E XERAR NOVOS EMPRENDEMENTOS

(OE7) MELLORAR A EFICIENCIA DA XESTIÓN PÚBLICO-PRIVADA DA ACTIVIDADE

(OE8) ACRECENTAR A SOSTIBILIDADE DA ACTIVIDADE, CON MONITOREO CONSTANTE A TRAVÉS DO LABORATORIO, EN PARTICULAR NO RELACIONADO COA PRESERVACIÓN DOS ASPECTOS AMBIENTAIS E A SÚA INTERACCIÓN NO CRECEMENTO DA REXIÓN

(A1) CONSTRUÍR NO PARQUE INDUSTRIAL PESQUEIRO O PROXECTO EL CENTRO REGIONAL DE ESTUDIOS MARÍTIMOS Y PESQUEROS

(A2) XERAR PROGRAMAS PERTINENTES ÁS NECESIDADES DAS EMPRESAS E DO ESTADO E DA SOCIEDADE

(A3) GARANTIZAR LUGARES DE ENTRENAMENTO, DE INVESTIGACIÓN E ESTRUTURA DE FORMACIÓN. CONFORMAR UNHA BIBLIOTECA E LUGARES DE ESTUDIO ONDE OS BOLSEIROS COMECEN AS SÚAS INVESTIGACIÓNS E TRABALLOS

(A4) SELECCIONAR MATERIAIS DE TRABALLO E DE FORMACIÓN

(A5) POÑER EN FUNCIONAMENTO PRÁCTICAS DENDE O MOMENTO DA SÚA IMPLEMENTACIÓN

(A6) OUTORGAR CERTIFICADOS DE GRADUACIÓN CON RECOÑECEMENTO

(A7) XERAR UNHA BASE DE DATOS DE RECURSOS HUMANOS

BENEFICIARIOS/AS: EMPRESAS PESQUEIRAS DE CHUBUT

Ano: 
2005
Instrumento de financiamento: 
Plan operativo AECID
Rexión: 
América do Sur
País: 
ARXENTINA
Axentes: 
OTC ARXENTINA
Código CRS: 
31320 - Desenvolvemento pesqueiro
Axudas: 

55.000.00 €