Proxectos

COMUNIDADES SAUDABLES E CONSERVACIÓN DO MEDIO AMBIENTE E NA MICROCONCA YATUN, PROVINCIA DE CUTERVO.CAJAMARCA.PERÚ

(OX) MELLORAMENTO DA CALIDADE DE VIDA DAS FAMILIAS RURAIS, EN ESPECIAL DAS CONDICIÓNS DE SAÚDE E SALUBRIDADE DAS MULLERES, NENAS E NENOS, DA MICROCONCA YATUN. CUTERVO

(OE) DESENVOLVEMENTO DAS CAPACIDADES DAS MULLERES PARA XESTIONAR O MELLORAMENTO CONTÍNUO

(A1) INSTALACIÓN DE 360 COCIÑAS MELLORADAS

(A2) REFORESTACIÓN DE 13,5 Ha DE BOSQUES

(A3) INSTALACIÓN DE 360 LETRINAS SANITARIAS

(A4)PROGRAMA DE CAPACITACIÓN

Ano: 
2004
Instrumento de financiamento: 
Convocatoria Proxectos no exterior ONGD
Rexión: 
América do Sur
País: 
PERÚ
Zona de actuación: 
Cajamarca (departamento)
Cutervo (provincia)
Axentes: 
AMIGOS DE ESCAES-PERÚ
Axudas: 

110.038.00 €