Proxectos

COMUNIDADES SAUDABLES E CONSERVACIÓN DO MEDIO AMBIENTE NA MICROCONCA YATÚN, PROVINCIA DE CUTERVO. CAJAMARCA. PERÚ - FASE II. -COMUNIDADES SAUDABLES E CONSERVACIÓN DO MEDIO AMBIENTE-

(OX) MELLORAMENTO DA CALIDADE DE VIDA DAS FAMILIAS RURAIS EN ESPECIAL AS CONDICIÓNS DE SAÚDE E SALUBRIDADE DAS MULLERES, NENAS E NENOS DA MICROCONCA YATÚN. CUTERVO

(OE) DESENVOLVER AS CAPACIDADES DAS MULLERES PARA XESTIONAR O MELLORAMENTO CONTINUO DO ESTADO DE SAÚDE E SALUBRIDADE FAMILIAR, NAS COMUNIDADES CAMPESIÁS DA MICROCONCA YATÚN, MEDIANTE A INSTALACIÓN DE COCIÑAS MELLORADAS, ACTIVIDADES DE FORESTACIÓN E REFORESTACIÓN, A INSTALACIÓN DE LETRINAS, A CAPACITACIÓN EN NUTRICIÓN, EDUCACIÓN SANITARIA, CONSERVACIÓN DO MEDIO AMBIENTE, EQUIDADE DE XÉNERO E RELACIÓNS DE PODER

(A1) INSTALACIÓN DE 360 COCIÑAS MELLORADAS

(A2) REFORESTACIÓN DE 13,5 HECTÁREAS DE BOSQUE

(A3) INTALACIÓN DE 360 LETRINAS SANITARIAS

(A4) PROGRAMA DE CAPACITACIÓN

BENEFICIARIOS/AS: FAMILIAS CAMPESIÑAS DE 24 COMUNIDADES DA MICROCONCA YATÚN

Ano: 
2005
Instrumento de financiamento: 
Convocatoria Proxectos no exterior ONGD
Rexión: 
América do Sur
País: 
PERÚ
Zona de actuación: 
Cajamarca (departamento)
Cutervo (provincia)
Axentes: 
AMIGOS DE ESCAES-PERÚ
Axudas: 

100.000.00 €