Proxectos

CONSOLIDACIÓN DO CENTRO DE FORMACIÓN PESQUEIRA DE BOLAMA

OBXECTIVOS

- Reforzar a capacidade formativa do centro de formación pesqueira de Bolama

- Apoiar estruturalmente ao PRODEPA e ao centro de formación

- Fortalecer a capacidade de xestión do centro

ACCIÓNS

1. Reforzo da capacidade formativa
· Estudio previo.
· Definición das áreas formativas a impartir a corto e medio prazo. Adecuación aos estándares formativos internacionais.

2. Posta en marcha do plan de formación
· Selección de formadores
· Formación de formadores en disciplinas náutico pesqueiras para a posterior adaptación aos programas formativos locais.
· Formación de Formadores en capacitación docente
· Formación de formadores. Formación en xestión de centros de formación.
· Elaboración dos programas formativos
· Elaboración dos contidos formativos
· Identificación e suministro de equipamentos adicionais
 

3: Apoio estrutural e equipamentos a PRODEPA e ao Centro de Formación
· Reparación dunha das cámaras frigoríficas (20 TN de capacidad)
· Ampliación da fábrica de xeo mediante a transformación dunha das cámaras frigoríficas
· Reparación do barco de formación
· Reparación dun vehículo de transporte de mercancías
· Adquisición dun xenerador, tuberías e outros equipos necesarios para a rehabilitación do sistema de auga potable

Ano: 
2006
Instrumento de financiamento: 
Plan operativo AECID
Rexión: 
África
País: 
GUINEA-BISSAU
Zona de actuación: 
Bolama (rexión)
Bolama (sector)
Axentes: 
AECID - AXENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL AO DESENVOLVEMENTO
Código CRS: 
31320 - Desenvolvemento pesqueiro
Axudas: 

120.000 EUROS