Proxectos

CONSTRUCIÓN DE DOUS BLOQUES (ARTESANAL E SOCIAL) NO CENTRO INTEGRAL PARA O DESENVOLVEMENTO DA MULLER, EN TORO TORO

A muller quechua campesiña do extremo Norte de Potosí amplía as posibilidades de exercicio dos seus dereitos humanos

Ano: 
2007
Instrumento de financiamento: 
Convenio
Rexión: 
América do Sur
País: 
BOLIVIA
Zona de actuación: 
Torotoro (municipio)
Charcas (provincia)
Potosí (departamento)
Axentes: 
GOBERNO MUNICIPAL DE TORO TORO
Contraparte: 

ASOCIACIÓN DE MUJERES ARTESANAS ROSAS T´IKA

Código CRS: 
15164 - Organizacións e institucións da igualdade das mulleres
Obxectivos: 

- Que as mulleres do Extremo Norte de Potosí conten cun espazo de desenvolvemento persoal

Resultados e actividades: 

- Construción dun taller artesanal (contará con área de teares, depósitos -materia prima, materia bruta e xeral-, área de secado e lavado, tintorería -don depósito-, 4 baños e administración
- Construción dun centro social

Poboación beneficiaria: 

Directa: Mulleres de etnia quechua, campesiñas que están baixo o limiar da pobreza, dos municipios rurais do estremo Norte de Potosí
Indirecta: Todo o núcleo familiar das mulleres beneficiarias directas. Tamén terá un impacto positivo sobre a mesma rede social e as orgnizacións públicas e privadas da zona

Axudas: 

130000