Proxectos

CONSTRUCIÓN DUN CENTRO DE VENDA E DISTRIBUCIÓN MAIORISTA DE PESCA ARTESANAL NO CENTRO DE MAIOREO NA CIDADE DE GUATEMALA - PROGRAMA DE APOIO Á PESCA ARTESANAL DE GUATEMALA

(OX)APOIAR O DESENVOLVEMENTO DA PESCA ARTESANAL EN GUATEMALA

(OE)MELLORAR A COMERCIALIZACIÓN DO PRODUCTO DO SECTOR DE PESCA ARTESANAL MEDIANTE A CONSTRUCCIÓN DUN CENTRO DE DISTRIBUCIÓN E VENDA DE PEIXE NA CENTRAL DE MAIOREO DA CIDADE DE GUATEMALA

(A1)REALIZAR ACORDO ENTRE "UNIPESCA" E A "CENTRAL DE MAIOREO-CENMA", NO QUE SE ESTABLEZAN AS CONDICIÓNS DO CENTRO DE VENDA E DISTRIBUCIÓN DO PEIXE

(A2)DESEÑO DO PROXECTO ARQUITECTÓNICO DE MANEIRA CONXUNTA CO CENMA, DO POSTO DE VENDA NO MERCADO DA CENTRAL DE MAIOREO PARA A SÚA POSTERIOR CONSTRUCIÓN E ADAPTACIÓN

(A3) CONSTRUCIÓN DO POSTO DE VENDA NO MERCADO DA CENTRAL DE MAIOREO

(A4) ESTABLECER MODELO DE XESTIÓN PARA O CENTRO DE VENDA E DISTRIBUCIÓN DO PEIXE NO MERCADO DA CENTRAL DE MAIOREO

(A5) FORMAR AO PERSOAL DO CENTRO NA CORRECTA MANIPULACIÓN DO MESMO

BENEFICIARIOS/AS: PESCADORES/AS  ARTESANAIS

Ano: 
2005
Instrumento de financiamento: 
Plan operativo AECID
Rexión: 
Centroamérica e Caribe
País: 
GUATEMALA
Zona de actuación: 
Guatemala (cidade)
Guatemala (departamento)
Axentes: 
OTC GUATEMALA
Código CRS: 
31320 - Desenvolvemento pesqueiro
Axudas: 

62.500.00 €