Proxectos
08/11/2017

¡Consume Nós! Colectivos sociais, entidades e a cidadanía de Pontevedra e a súa comarca únense para garantir modalidades de consumo e produción sostibles

O presente proxecto busca afondar en ferramentas que potencien o cambio de hábitos de consumo na cidadanía de Pontevedra e na súa comarca que redunden nun impacto positivo na economía social e solidaria e no medio ambiente tanto local como globalmente. E polo tanto, garantir modelos de produción e consumo sostibles en liña co obxectivo 12 do desenvolvemento sostible marcados polas NN.UU2 para o 2030.

En concreto trabállase no ámbito do consumo responsable de alimentación e de roupa para un consumo con criterios sociais, ambientais, e de comercio xusto, como unha alternativa de loita contra as causas estruturais da pobreza no Norte e no Sur.

Para iso, este traballo vertébrase na realización dunha serie de accións que poidan ter un impacto máis profundo e sostible no tempo e gran capacidade de réplica e impacto social.

Farase en alianza con outros colectivos que traballan en torno ó consumo responsable e a loita contra a pobreza na cidade de Pontevedra e comarca e crearemos un espazo común que de visibilidade e fortaleza a este sector.

Ano: 
2017
Rexión: 
Europa
País: 
ESPAÑA
Zona de actuación: 
Galicia
Instrumento de financiamento: 
Convocatoria Educación para o desenvolvemento
Axentes: 
AMARANTE PARA O ECODESENVOLVEMENTO
Código CRS: 
99820 - Educación para o desenvolvemento
Obxectivos: 

Obxectivo xeral:  Contribuír o obxectivo 12 da ONU para garantir modalidades de consumo e produción sostibles e ofrecer ferramentas para un mundo máis xusto e sostible

Obxectivo específico: Aumentar a sensibilización e cambio nos seus hábitos de consumo en Pontevedra e comarca a través da formación e realización dun consumo máis sostible e respectuoso coas persoas e o medio e da solidariedade cos máis desfavorecidos/as.

Resultados e actividades: 

Resultado 1.1: Distintas iniciativas e entidades crean alianzas para potenciar o consumo responsable en Pontevedra e a súa comarca e créase un espazo social e comercial compartido.

A1.1.1: Establecer alianzas para crear un local social e comercial compartido entorno o consumo responsable e a economía social e solidaria en Pontevedra

A1.1.2: Realización das xornadas “Consume Nos”24 de sensibilización para a creación dun grupo de consumo responsable en Pontevedra

A1.1.3: Proba MOV3! Roupa ecolóxica, roupa feita en Galicia

A1.1.4: Realización xornadas de formación en alternativas de consumo responsable na Universidade de Vigo- Campus de Pontevedra

A1.1.5: Realización da exposición: A produción de coiro e calzado como nunca a viches e ofertala o profesorado dos IES cos que Amarante traballou o consumo responsable de roupa

Poboación beneficiaria: 

Directa: Os catro colectivos de Pontevedra (Asociación 4Ponlas, o grupo de consumo A Gradicela, Asociación Boa Vida, A Fenda e Amarante) vencellados ao consumo responsable, xa que se comparte local e a poboación pontevedresa que acuda.

Indirecta: Poboación en xeral, sobre todo persoas consumidoras da comarca de Pontevedra; productoras/es da comarca, de Galicia e de países do Sur; alumnado da Universidade de Vigo que acuda ás Xornadas; e alumnado dos IES onde se desenvolve un obradoiro co profesorado.

Axudas: 

14.635,00 €; 5.854,00 € (2017) e 8.781,00 € (2018)