Proxectos

Convenio de colaboración con UNICEF COMITÉ ESPAÑOL para actuacións de acción humanitaria e de emerxencia - 2016

O presente acordo ten a finalidade de establecer o marco de colaboración entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza da Xunta de Galicia e UNICEF Comité Español para a execución de actuacións e proxectos en materia de acción humanitaria e de emerxencias en países con poboacións afectadas por catástrofes de orixe natural ou humano co fin de paliar o sufrimento das poboacións afectadas e de calquera outras accións que en beneficio destas poboacións se poidan impulsar.

Ano: 
2016
Axentes: 
UNICEF
Código CRS: 
72010 - Axuda e servizos materiais de emerxencia
Axudas: 

91.866,- euros