Proxectos

CREACIÓN DUN SISTEMA DE INFORMACIÓN CATASTRAL NA PARROQUIA DE VILCABAMBA, CANTÓN DE LOJA. ECUADOR - CATASTRO LOJA

(OX) CAPACITACIÓN PARA CREAR UN SISTEMA DE INFORMACIÓN CATASTRAL, TOMANDO A PARROQUIA DE VILCABAMBA COMO ÁREA PILOTO, QUE SIRVA COMO FERRAMENTA DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL E XESTIÓN DA PROPIEDADE DA ZONA

(OE1)CAPACITACIÓN NO USO DESTA FERRAMENTA AOS AXENTES LOCAIS E DA CONTRAPARTE PARA QUE A INCORPOREN  NA TOMA DE DECISIÓNS E NA XESTIÓN LOCAL E POIDAB EXTENDELA AO RESTO DO TERRITORIO DO CANTÓN

(OE2) INVENTARIO EN FORMATO DIXITAL DA PROPIEDADE DA PARROQUIA E DOUTROS DATOS DE INTERESE PARA A XESTIÓN CATASTRAL

(A1)REVISIÓN DA LEXISLACIÓN PARA ESTABLECER REQUERIMENTOS LEGAIS DE CATASTRO E RECOPILAR INFORMACIÓN SOBRE PLANS DE USOS DO CHAN QUE AFECTEN OU POIDAN AFECTAR ÁS TERRAS DA ZONA

(A2)DOTACIÓN DOS MEDIOS MATERIAIS NECESARIOS CON TECNOLOXÍA GPSE APARATOS DE MEDICIÓN TOPOGRÁFICA

(A3) REALIZACIÓN DUN COO FOTOGRAMÉTRICO DE TODO O CANTÓN

(A4) FORMACIÓN EN TECNOLOXÍAS DE ORTORRECTIFICACIÓN, INVENTARIO CATASTRAL E TALLERES PARTICIPATIVOS MEDIANTE VISITA DE TÉCNICOS DA UNIVERSIDADE DE SANTIAGO A TÉCNICOS DA CONTRAPARTE

(A5) ORTORRECTIFICACIÓN E DELIMITACIÓN  DAS PARCELAS

(A6) TRABALLO DE CAMPO DE VERIFICACIÓN DAS PARCELAS DELIMITADAS POR ORTORRECTIFICACIÓN, DELIMITACIÓN DAS PARCELAS RESTANTES, RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE O TIPO DE USO, RESTRICIÓNS E PROPIETARIOS DO CHAN (TALLERES DE PARTICIPACIÓN E REUNIÓNS COS IMPLICADOS)

(A7) FORMACIÓN PARA COÑECER O SOFTWARE NECESARIO PARA REALIZAR A IMPLANTACIÓN DE DATOS RECOLLIDOS NUNHA BASE DE DATOS CARTOGRÁFICA, MEDIANTE VISITA DE TÉCNICOS DA UNIVERSIDADE DE SANTIAGO, ASÍ COMO DA SÚA POSTERIOR MANIPULACIÓN E TRATAMENTO

(A8) TRABALLO DE GABINETE DE CREACIÓN DE BASE DE DATOS E IMPLEMENTACIÓN DOS DATOS INVENTARIADOS NO SIG

(A9) PRESENTACIÓN PÚBLICA PARA ALEGACIÓNS

(A10) RESOLUCIÓN DE ALEGACIÓNS E REVISIÓN DA CARTOGRAFÍA E INVENTARIADO CATASTRAL PARA A APROBACIÓN  DEFINITIVA

(A11) DIFUSIÓN NA METODOLOXÍA DE COLABORACIÓN PARA O DESENVOLVEMENTO E SITUACIÓN EN ECUADOR NO SECTOR DO PROXECTO GALICIA

BENEFICIARIOS/AS: PARROQUIA DE VILCABAMBA (2.031 HABITANTES)

Ano: 
2005
Instrumento de financiamento: 
Convocatoria Proxectos no exterior outros axentes
Rexión: 
América do Sur
País: 
ECUADOR
Zona de actuación: 
Loja (cantón)
Loja (provincia)
Axentes: 
UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
Código CRS: 
43010 - Axuda multisectorial
Axudas: 

115.832.00 €