Proxectos

CURSO DE ESPECIALIZACIÓN SOBRE COOPERACIÓN INTERNACIONAL AO DESENVOLVEMENTO E XESTIÓN DE ORGANIZACIÓNS NON GOBERNAMENTAIS

Contribuir á formación xeral e á capacitación práctica en técnicas de cooperación para o desenvolvemento

Ano: 
2007
Instrumento de financiamento: 
Convenio
Rexión: 
Europa
País: 
ESPAÑA
Zona de actuación: 
Galicia
Axentes: 
UNIVERSIDADE DA CORUÑA
Contraparte: 

-

Obxectivos: 

Contribuir á formación xeral e á capacitación práctica en técnicas de cooperación para o desenvolvemento

Resultados e actividades: 

O programa do curso estrutúrase en torno a cinco módulos:
- Módulo I: Introdución á cooperación ao desenvolvemento
- Módulo II: Actores na cooperación internacional ao desenvolvemento
- Módulo III: Instrumentos de cooperación internacional ao desenvolvemento
- Módulo IV: A organización e xestión das ONG na práctica
- Módulo V: Fontes de financiamento das accións ao desenvolvemento

Poboación beneficiaria: 

Persoal licenciado e diplomado universitario, directivo e técnico de institucións públicas e privadas de cooperación ao desenvolvemento

Axudas: 

22100