Proxectos

CURSO DE INSPECCIÓN PESQUEIRA PARA TÉCNICOS/AS FUNCIONARIOS/AS DA ADMINISTRACIÓN PESQUEIRA DE CENTROAMÉRICA

(OE) OFRECER FORMACIÓN ESPECIALIZADA E BASADA PRINCIPALMENTE EN CONTIDOS PRÁCTICOS, ORIENTADA Ó SECTOR PESQUEIRO EN CENTROAMÉRICA

(A1)REALIZACIÓN DE 1 CURSO DE FORMACIÓN: INSPECCIÓN PESQUEIRA PARA CENTROAMÉRICA

BENEFICIARIOS/AS: TÉCNICOS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRACIÓN PESQUEIRA

Ano: 
2005
Instrumento de financiamento: 
Convenio
Rexión: 
Europa
País: 
ESPAÑA
Zona de actuación: 
Galicia
Axentes: 
FUNDACIÓN CETMAR
Axudas: 

86.750.00 €