Proxectos

Dereito a vivenda digna, adecuada e saudable para familias indíxenas Ch´orti´ da Rexión VIII de Jocotán, Corredor Seco Oriental (Guatemala)

O proxecto expón, desde unha abordaxe integral, contribuír á vixencia plena do dereito a vivenda digna, adecuada e saudable para familias indíxenas Ch´orti´ da Rexión VIII de Jocotán, Corredor Seco Oriental (Guatemala). A intervención concíbese como unha primeira fase para, idóneamente, continuar facilitando o acceso a vivenda de familias indíxenas Ch´orti´ en situación de vulnerabilidade, así como ampliar e consolidar capacidades locais de incidencia ante titulares de obrigacións, posicionar o tema na axenda político/social e propiciar condicións para promover unha política municipal de vivenda inclusiva e sostible.

Ano: 
2023
Instrumento de financiamento: 
Convocatoria Proxectos no exterior ONGD
Rexión: 
Centroamérica e Caribe
País: 
GUATEMALA
Zona de actuación: 
Jocotán (municipio)
Axentes: 
SOLIDARIEDADE PARA O DESENVOLVEMENTO E A PAZ (SODEPAZ)
Contraparte: 

Asociación para o Mejoramiento Habitacional de Guatemala MEJORHA

Código CRS: 
122 - Saúde básica
16040 - Vivendas de baixo custo
Obxectivos: 

Xeral: Contribuír á vixencia plena dos dereitos individuais e colectivos de poboación indíxena Ch´orti´de 14 comunidades da Rexión VIII do municipio de Jocotán (Chiquimula).

Específico: Mellorada a vixencia do dereito a vivenda digna, adecuada e saudable para familias indíxenas Ch´orti´ da Rexión VIII de Jocotán, Corredor Seco Oriental (Guatemala)

Resultados e actividades: 

RE 1 Familias indíxenas Ch´orti´priorizadas da Rexión VIII melloraron as súas condicións de habitabilidade mediante a mellora de vivendas e o ordenamento de sitio, con apoio de estudantes de Arquitectura da Universidade de San Carlos de Guatemala USAC.

            R1.A1 Mellora participativa de vivendas priorizadas (pisos de cemento lucido e repello de paredes internas e externas) en comunidades seleccionadas da Rexión VIII.

            R1.A2 Ordenamento participativo de sitio con familias priorizadas de comunidades seleccionadas da Rexión VIII.

            R1.A3 Coordinación con Facultade de Arquitectura da Universidade de San Carlos FARUSAC para a participación de estudantes no proceso de mellora de vivenda e/o ordenamento de sitio.

RE 2 Grupos autogestores de vivenda de 14 comunidades da Rexión VIII continuaron e fortaleceron co seu proceso de xestión de subsidios ante o Fondo Para a Vivenda FOPAVI, mediante a asesoría técnica e acompañamento especializado.

     R2.A1 Asesoría técnica e acompañamento a 14 grupos comunitarios da Rexión VIII para o seguimento á xestión de subsidios ante o FOPAVI.

RE 3 Fortalecidas capacidades técnicas, organizativas e políticas da sociedade civil organizada para a esixencia da vixencia plena do dereito, mediante procesos formativos, apoio á elaboración e negociación de demandas e posicionamento do dereito na axenda municipal.

       R3.A1 Capacitación a integrantes de 14 comunidades da Rexión VIII sobre o Dereito a Vivenda adecuada, digna e saudable, con enfoque de xénero e pertinencia cultural.

       R3.A2 Elaboración de documento con demandas sobre a vixencia plena do dereito a vivenda adecuada, digna e saudable con enfoque de xénero e pertinencia cultural.

       R3.A3 Realización de 1 Foro Municipal sobre o Dereito a Vivenda digna, adecuada e saudable, con enfoque de xénero e pertinencia cultural.

       R3.A4 Deseñar e implementar en coordinación co Comité de Popular de Vivenda e Hábitat de Guatemala unha Campaña Radial de sensibilización sobre dereito a vivenda digna, adecuada e saudable, con enfoque de xénero e pertinencia cultural.

       R3.A5 Capacitación a integrantes do Comité Popular de Vivenda sobre o Dereito a Vivenda digna, adecuada e saudable.

Poboación beneficiaria: 

Directa: 3.879 (941 homes; 999 mulleres; 950 nenos; 989 nenas)

Indirecta: 2.701 (655 homes; 695 mulleres; 662 nenos; 689 nenas)

Axudas: 

Axuda Xunta de Galicia: 185.000€ (74.000€ en 2023 e 111.000€ en 2024)