Proxectos

DESENVOLVEMENTO DA XESTIÓN AIMARÁ NO ÁMBITO ECONÓMICO PRODUTIVO E ORGANIZATIVO DO MUNICIPIO DE QUIME DO DEPARTAMENTO DE LA PAZ

(OX) CONTRIBUIR A ESTABLECER SISTEMAS DE PRODUCIÓN AGROPECUARIOS SOTIBLES E POTENCIAR A PARTICIPACIÓN CIDADÁ NA CONSTRUCIÓN DUNHA PROPOSTA DE DESENVOLVEMENTO RURAL CUN ENFOQUE INTERCULTURAL E DE XÉNERO EN COORDINACIÓN COAS ORGANIZACIÓNS COMUNITARIAS E O GOBERNO MUNICIPAL

(OE) FORTALECER AS CAPACIDADES DE XESTIÓN ORGANIZATIVA, EMPRESARIAL E DE INCIDENCIA EN POLÍTICAS PÚBLICAS DAS ORGANIZACIÓNS COMUNITARIAS, CON PARTICIPACIÓN EQUITATIVA DE HOMES E MULLERES E FORTALECEMENTO DA SÚA IDENTIDADE CULTURAL

(A1) REUNIÓN COA CENTRAL AGRARIA CAMPESIÑA PARA ESTABLECER AS COMUNIDADES PARTICIPANTES E ESTABLECER COMPROMISOS DE CORRESPONSABILIDADE NA EXECUCIÓN E AVALIACIÓN DO IMPACTO DO PROXECTO

(A2) REPARACIÓN DE 6 CANLES DE MICROREGO QUE BENEFICIAN A 6 COMUNIDADES E FORTALECEMTNO  DOS COMITÉS DE ADMINISTRACIÓN DE REGO. DESEÑO DUN PLAN DE MANEXO E COIDADO DAS FONTES DE AUGA.

(A3) IMPLEMENTACIÓN DE 10 SISTEMAS DE MICRO REGO FAMILIARES E CONSTRUCIÓN DE ASPERSORES ARTESANAIS CON MATERIAIS ACCESIBLES Á TOPOGRAFÍA DA ZONA EN 10 COMUNIDADES

(A4) IMPLEMENTACIÓN  DE 2 SISTEMAS DE MICROREGO GRUPAL PILOTO PARA 12 FAMILIAS DE 2 COMUNIDADES

(A5) CONSTRUCIÓN DE 30 REDILES MÓBILES  PARA 30 PRODUTORES DE 15 COMUNIDADES

(A6) CONSTRUCIÓN DE 10 BRETES COMUNAIS EN 10 COMUNIDADES

(A7) IMPLEMENTACIÓN DE 50 HENILES ARTESANAIS CON TEA TIPO CARPA PARA 50 PRODUTORES  DE 25 COMUNIDADES

(A8) 3 CAMPAÑAS DE SANIDADE ANIMAL PARA A ATENCIÓN DE 15000 UA EN 10 COMUNIDADES

(A9) RECUPERACIÓN DE 6 HAS. DE PRADERAS NATIVAS EN 10 COMUNIDADES

(A10) CONCURSO COMUNAL SOBRE A ELABORACIÓN DO AFICHE PROMOCIONAL DO PROXECTO NO MUNICIPIO DE QUIME

(A11) ELABORACIÓN E DIFUSIÓN DO PROGRAMA EDUCATIVO COMUNICACIONAL "YATITASA" PARA 400 PARTICIPANTES DAS 25 COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE QUIME

(A12) REALIZACIÓN DE 36 SESIÓNS DE CHARLAS DE INFORMACIÓN E CAPACITACIÓN SOBRE AS ACCIÓNS QUE IMPLEMENTA O PROXECTO CUNHA ASISTENCIA TOTAL DE 72O PARTICIPANTES DE 20 COMUNIDADES

(A13) PUBLICACIÓN DUNHA ANÁLISE E DIVULGACIÓN DA EXPERIENCIA DA ACCIÓN INTEGRAL NA QUE SE ENMARCA O PROXECTO COMO INSTRUMENTO DE APRENDIZAXE

BENEFICIARIOS/AS: 7.338 FAMILIAS DE PRODUTORES/AS CAMPESIÑOS/AS DO MUNICIPIO DE QUIME (25 COMUNIDADES DOS CANTÓNS DE QUIME, HUAÑACOTA, FIGUEROA E CHOQUETANGA)

Ano: 
2005
Instrumento de financiamento: 
Convocatoria Proxectos no exterior outros axentes
Rexión: 
América do Sur
País: 
BOLIVIA
Zona de actuación: 
Quime (municipio)
La Paz (departamento)
Inquisive (provincia)
Axentes: 
UNIÓNS AGRARIAS
Código CRS: 
31120 - Desenvolvemento agrario
Axudas: 

70.000.00 €