Proxectos

DESENVOLVEMENTO PRODUTIVO EMPRESARIAL A TRAVES DA CREACIÓN DE PESCADERÍAS EN POBOACIÓNS DE BAIXOS INGRESOS DO PERÚ

(OX) LOGRAR A SEGURIDADE ALIMENTARIA E NUTRICIONAL NA POBOACIÓN BASADA NA MAIOR PARTICIPACIÓN DE PRODUCTOS PESQUEIROS FRESCOS E PROCESADOS QUE FAVOREZAN O AUMENTO SOSTIDO DO CONSUMO

(OE1) DESEÑO E CREACIÓN DE NOVOS CENTROS DE VENDA EN CONDICIÓNS HIXIÉNICAS

(A1) INSTALACIÓN DE 2 PESCADERÍAS MODELOS

(A2) DESEÑO E REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN PARA INCENTIVAR O CONSUMO DE PEIXE

(A3) FOMENTAR A CREACIÓN DE CADEAS PRODUCTIVAS

BENEFICIARIOS/AS: 2000 MULLERES EN IDADES ENTRE 25 A 55 ANOS

Ano: 
2004
Instrumento de financiamento: 
Convocatoria Proxectos no exterior outros axentes
Rexión: 
América do Sur
País: 
PERÚ
Zona de actuación: 
Lima metropolitana
Lima (departamento)
Axudas: 

59.770.00 €