Proxectos

DESENVOLVEMENTO URBANO EN TIRUCHY III - UDPTIRUCHY III

(OX)CONSEGUIR O DESENVOLVEMENTO XERAL DA COMUNIDADE BENEFICIARIA, EN ESPECIAL DAS MULLERES, NOS SECTORES DA EDUCACIÓN, SANIDADE, ECONOMÍA, MEDIO E CAPACIDADE ORGANIZATIVA COA IMPLICACIÓN DE TODA ELA E O SEU EMPODERAMENTO PARA CHEGAR A UN CONCEPTO INTEGRAL DE DESENVOLVEMENTO

(OE) MELLORAR AS CONDICIÓNS DE VIDA DA POBOACIÓN CON FINCAPÉ NA SUPERACIÓN E NA DISCRIMINACIÓN DE XÉNERO

(A1)CLASES DE APOIO PARA NENOS/AS E ALFABETIZACIÓN DE MULLERES ADULTAS

(A2)CAMPAÑAS SANITARIAS

(A3)CAMPOS SANITARIOS

(A4)FORMACIÓN DE VOLUNTARIADO SANITARIO

(A5)CREACIÓN DE CLUBES AMBIENTAIS

(A6)CREACIÓN E REFORZO DE GRUPOS DE AFORRO

(A7)ASESORAMENTO A MULLERES

(A8) CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE PATRÓNS DE XÉNERO

(A9) FORMACIÓN DE VOLUNTARIADO DE XÉNERO

(A10) CREACIÓN DE GRUPOS DE MOCIDADE

(A11) APOIO A PERSOAS CON DISCAPACIDADE

(A12) CAPACITACIÓN  DE MULLERES E MOCIDADE

BENEFICIARIOS/AS: 2067 FAMILIAS

Ano: 
2005
Instrumento de financiamento: 
Convocatoria Proxectos no exterior ONGD
Rexión: 
Asia
País: 
INDIA
Zona de actuación: 
Tiruchy
Tamil Nadu (estado)
Axentes: 
IMPLICAD@S NO DESENVOLVEMENTO
Código CRS: 
43030 - Desenvolvemento e xestión urbanos
Axudas: 

12.700.00 €