Proxectos

Elas deciden

O proxecto intégrase nunha estratexia global de ACPP destinada a sensibilizar sobre os procesos de empoderamento da muller a un e outro lado da “liña” Sur-Norte global e, ademais, dar a coñecer ao conxunto da sociedade a labor que desenvolven as mulleres das organizacións contrapartes locais coas que a ONGD traballa nos países do Sur para así comprendelas mellor, rachar prexuízos e para coñecer realmente as dimensións e implicacións da cooperación internacional. O proxecto ven precedido dunha fase anterior chamada tamén “Elas deciden”, que aínda está en execución. A propia idiosincrasia do “Elas deciden” baséase en irse adaptando a diversas temáticas e contextos xeográficos sen ter por que presentar unha continuidade necesaria co anterior proxecto. Polo tanto, este proxecto é unha simbiose entre actividades que ofrecen continuidade ca anterior intervención ao tempo que presenta novas temáticas e actividades. Esta vocación plásmase tamén na maneira na que se establecen os resultados de tal maneira que o primeiro ofrece unha continuidade sobre a guía didáctica “En deuda con todas”; o segundo resultado pódese definir como de transición e o terceiro aportaría o enfoque temático para esta proposta a través de introducir como temática vertebradora do proxecto o artivismo feminista. Completa o esquema de resultados un cuarto que sería transversal a todo o proxecto pois focalízase na xestión, coordinación e seguimento do mesmo.

Ano: 
2021
Instrumento de financiamento: 
Convocatoria Educación para o desenvolvemento
Rexión: 
Europa
País: 
ESPAÑA
Zona de actuación: 
Galicia
Axentes: 
ASEMBLEA DE COOPERACIÓN POLA PAZ
Código CRS: 
99820 - Sensibilización sobre os problemas relacionados co desenvolvemento
Obxectivos: 

Xeral: Contribuír ao coñecemento e sensibilización sobre o papel dos movementos de mulleres na consecución da equidade de xénero no marco da Axenda 2030.

Específico: Mellorar os coñecementos, capacidades e implicación da comunidade educativa galega, axentes chave e tecido social-asociativo en materia de Dereitos das mulleres, especialmente sexuais e reprodutivos.

Resultados e actividades: 

RE 1.1. Mellorados os coñecementos e actitudes do profesorado sobre Dereitos Sexuais e Reprodutivos.

            A.1.1.1. Coordinación para a realización dunha formación dirixida a profesorado a través do Plan Anual de Formación do Profesorado.

            A.1.1.2. Formación “Promoción da equidade de xénero con enfoque de Dereitos”.

            A.1.1.3. Seguimento e acompañamento do profesorado participante na formación.

            A.1.1.4. Participación no Foro Galego de Educación en Igualdade ou equivalente.

            A.1.1.5. Seguimento e acompañamento sobre a guía metodolóxica nos centros interesados en aplicala.

RE 1.2. Fortalecidas as capacidades de axentes chave no ámbito da cooperación internacional con enfoque de xénero.

            A.1.2.1. Coordinación para a realización dunha formación dirixida a estudante universitario en colaboración coa Oficina de Cooperación e Voluntariado da UDC.

            A.1.2.2. Formación “Promoción da equidade de xénero con enfoque de Dereitos” dirixida a estudante universitario en colaboración coa Oficina de Cooperación e Voluntariado da UDC.

            A.1.2.3. Coordinación e difusión para a realización da formación “Creatividade para a transformación social”.

            A.1.2.4. Formación “Creatividade para a transformación social”.

            A.1.2.5. Encontro entre artivistas salvadoreñas e galegas.

RE 1.3. Contribuído á sensibilización e incidencia social a través do artivismo feminista.

            A.1.3.1. Realización dunha campaña explicativa sobre artivismo.

            A.1.3.2. Cartografía social de artivismo feminista en Galicia.

            A.1.3.3. Proxección do documental sobre Dereitos Sexuais e Reprodutivos e a loita feminista en República Dominicana.

            A.1.3.4. Coordinación para a elaboración dun axenda feminista (2023).

            A.1.3.5. Elaboración da axenda feminista (2023).

RE 1.4. Fomentada a coordinación e análise do proxecto de cara a súa visibilidade e sustentabilidade.

            A.1.4.1. Coordinación e seguimento do proxecto.

            A.1.4.2. Realización da liña de base do proxecto.

            A.1.4.3. Plan de comunicación e Redes Sociais.

            A.1.4.4. Encontro da equipa que conforma o proxecto.

            A.1.4.5. Realización da avaliación externa do proxecto.

Poboación beneficiaria: 

Directa: 149 persoas, das cales 50 son homes e 99 son mulleres.

Indirecta: 14.300 persoas, das cales 6.000 son homes, 8.000 mulleres 100 nenos e 200 nenas.

Avaliación: 
prevista
Axudas: 

Axuda Xunta de Galicia: 35.000,00 € (2021:14.000,00 €; 2022: 21.000,00 €)