Proxectos

Enredadas no Cambio: Fase II

Este proxecto, dirixido a mulleres emprendedoras e estudantes de Formación Profesional e bacharelato, pretende consolidar a Rede Internacional de Emprendemento e Solidariedade ( RIES), creada na primeira fase do proxecto Enredadas non Cambio, que busca crear unha sensibilización e comunicación global, que rompa as barreiras e desigualdades de xénero existentes en todas as sociedades pero que afectan máis a certas mulleres pola interseccionalidade que sofren facendo fincapé nas fortalezas locais e globais. Esta rede permite conectar ás emprendedoras, xerando espazos e dinámicas de profundización, reflexión, intercambio e mobilización para mulleres no ámbito do traballo digno e o emprendemento feminino á vez que conecta ás estudantes de distintos lugares do planeta, poñendo en valor ás mulleres referentes e o seu liderado, empoderando ás máis novas e animando á creación de novos emprendementos ou iniciativas, mediante a educación dos e as mesmas, en modelos de éxito e liderado baseados nos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible, baixo o marco da igualdade de xénero e o traballo digno como vía cara a redución das desigualdades no contexto local global.

Ano: 
2022
Instrumento de financiamento: 
Convocatoria Educación para o desenvolvemento
Rexión: 
Europa
País: 
ESPAÑA
Zona de actuación: 
Galicia
Axentes: 
TALLER DE SOLIDARIEDADE (FUNDACIÓN)
Código CRS: 
99820 - Sensibilización sobre os problemas relacionados co desenvolvemento
Obxectivos: 

Xeral: Transformar ou imaxinario colectivo de xénero con relación ao emprendemento feminino para cambiar vos patróns socio culturais, non marco dous ODS 5, 8, 10 e 12 contribuíndo á construción dunha cidadanía global igualitaria.

Específico: Consolidar a rede global de mulleres que permita visibilizar e analizar as desigualdades de xénero existentes no ámbito do traballo digno e o emprendemento feminino en liña cos ODS; a través da xeración de espazos e dinámicas de profundización, reflexión, intercambio e mobilización para mulleres e educando ás futuras xeracións de líderes en modelos de éxito e liderado que promovan a igualdade de xénero e o traballo digno como vía cara a redución das desigualdades no contexto local global

Resultados e actividades: 

R.1. Afianzada a “Rede Internacional de Emprendemento e Solidariedade”, con polo menos 40 mulleres da contorna do emprendemento das 4 provincias galegas e 20 de Perú, Colombia e Nicaragua, visibilizando as diferentes problemáticas que lles afectan e analizando desde o foco dos ODS os diferentes retos aos que se enfrontan.

A.1.1. Encontro virtual de lanzamento do proxecto coa participación das emprendedoras, os centros educativos e os órganos con competencias das entidades públicas e privadas.

A.1.2. Realización de 8 sesións presenciais con 50 emprendedoras sobre ‘Emprendemento consciente’ que promova a dinamización da rede global de ENREDADAS NO CAMBIO, Rede Internacional de Emprendemento e Solidariedade.

A.1.3. Formación en plataforma virtual para 15 mulleres emprendedoras e 30 mozos/as sobre o impacto dos emprendementos e a maneira de liderado na consecución dos ODS, con influencia local-global.

R.2. 1.035 mozos/as (518 mulleres e 517 homes) de entre 16 e 25 anos pertencentes a centros educativos de Secundaria e Bacharelato e de Formación Profesional, toman conciencia sobre as dificultades que teñen as mulleres para acceder a un emprego digno e emprender un negocio, incluíndo a discriminación interseccional, todo iso enmarcado na consecución dos ODS.

A.2.1. Sesións presenciais en 6 centros de formación profesional sobre igualdade de xénero, traballo e medios de vida digno

A.2.2. Sesións presenciais en 6 centros educativos de Bacharelato sobre ODS no contexto do emprendemento, o traballo e os medios de vida dignos e os novos modelos de liderado promovidos pola rede de emprendedoras.

A.2.3. Actividade virtual para visibilizar a realidade de desigualdade das mulleres no ámbito do traballo e emprendemento

R.3. 2.035 persoas (1.318 mulleres e 917 homes) dos ámbitos educativos e do emprendemento da Galicia e de Latinoamérica; reciben información sobre desigualdade de xénero a nivel global en relación co acceso ao emprendemento, incluíndo os factores de discriminación interseccional, especialmente no proceso de emprendemento, cunha perspectiva global e no contexto dos ODS.

A.3.1. Exposición fotográfica ENREDADAS EN EL CAMBIO

Poboación beneficiaria: 

Directa: 2.295 persoas, das cales 420 son homes, 840 mulleres, 517 mozos e 518 mozas.  (Estudantes de distintas familias profesionais – masculinizadas e feminizadas, e de ámbitos similares ás iniciativas empresariais de mulleres contactadas–  seleccionados nas catro provincias galegas; mozos/as de 16 a 25 anos, que asisten a centros educativos de FP e Bacharelato das 4 provincias de incidencia).

Indirecta: 6.000 persoas, das cales 2.000 son homes e 4.000 mulleres (Profesorado dos centros; persoal das contrapartes dos proxectos nos países implicados; persoas que colaboran coas iniciativas emprendedoras seleccionadas; participantes das presentacións do estudo diagnóstico; a poboación galega implicada no proceso de incidencia pública sobre emprendemento feminino; voluntariado de TdS)

Axudas: 

Axuda Xunta de Galicia:

34.999,36 € (13.999,74 € en 2022 e 20.999,62 € en 2023)