Proxectos

EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS INFORMÁTICAS NO CENTRO ESCOLAR SANTA TERESA DE JESÚS EN ASUNCIÓN

(OX) MELLORA DAS CONDICIÓNS DE VIDA DA POBOACIÓN DO BARRIO DE SAN ROQUE NA CIDADE DE ASUNCIÓN-PARAGUAY

(OE) EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS INFORMÁTICAS CON 15 EQUIPOS INFORMÁTICOS NOL CENTRO ESCOLAR SANTA TERESA LA ASUNCIÓN

(A1) ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE 15 ORDENADORES PENTIUM

(A2) SEGUEMIENTO CONTÍNUO E AVALIACIÓN FINAL DE TODO O PROCESO DE EXECUCIÓN DO PROXECTO

BENEFICIARIOS/AS: 910 BENEFICIARIOS/AS DIRECTOS/AS

Ano: 
2004
Instrumento de financiamento: 
Convocatoria Proxectos no exterior ONGD
Rexión: 
América do Sur
País: 
PARAGUAI
Zona de actuación: 
Asunción
Axentes: 
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE RELIXIOSOS DO ENSINO E TITULARES DE CENTROS CATÓLICOS (FERE - CECA)
Axudas: 

11.333.00 €