Proxectos

EXPANSIÓN E AFIANZAMENTO NOUTRAS PROVINCIAS

(OE) TER PRESENCIA E REPRESENTACIÓN NOUTRAS PROVINCIAS CO FIN DE EXPANDÍRMONOS E ACADAR CADA VEZ UNHA MAIOR INDEPENDENCIA ECONÓMICA, ALONXÁNDONOS ASÍ DA DEPENDENCIA DAS AXUDAS OU SUBVENCIÓNS PÚBLICAS

(A1) ELABORAR UNHA BASE DE DATOS CON DISTINTOS COLECTIVOS E ASOCIACIÓNS DE DISTINTAS PROVINCIAS

(A2) ACHEGAMENTO ÁS DISTINTAS ASOCIACIÓNS E COLECTIVOS

(A3) REUNIÓNS DE CONSENSO E ACORDOS DE COLABORACIÓN

(A4) FIRMA DE ACORDOS

(A5) ENTREGA DE MATERIAL 

Ano: 
2004
Instrumento de financiamento: 
Convocatoria Consolidación e fortalecemento de ONGD
Rexión: 
Europa
País: 
ESPAÑA
Axentes: 
FUNDAI - FUNDACIÓN AXUDA Á INFANCIA
Axudas: 

3.000.00 €