Proxectos

FORMACIÓN DE EXPERTOS LATINOAMERICANOS EN COOPERACIÓN INTERNACIONAL - CURSO 2008/2009

Formar profesionais que desenvolvan as súas tarefas no sector da cooperación galega para o desenvolvemento.

 

Ano: 
2008
Instrumento de financiamento: 
Convenio
Rexión: 
Europa
País: 
ESPAÑA
Zona de actuación: 
Galicia
Axentes: 
UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
Código CRS: 
99820 - Sensibilización sobre os problemas relacionados co desenvolvemento
Obxectivos: 

Formación de futuros administradores públicos que adquiran unha capacidade dirixente especializada na cooperación internacional, con vistas ao seu desenvolvemento no sector público. Formación de futuros recursos humanos para as actividades de xestión nas ONG’s dedicadas á Cooperación Internacional. Especialización na elaboración, xestión e seguimento de proxectos de cooperación para o desenvolvemento por áreas xeográficas.

Resultados e actividades: 

Datas  de matrícula: de 01/09/2008 a 31/10/2008Datas de inicio e fin do curso: de 06/11/2008 a 17/06/2009Días da semana e horario nos que se imparte o Máster: xoves e venres de 16h30 a 21h00, sábados de 10h00 a 14h00.Módulos:1. Orden internacional e cooperación ao desenvolvemento2. Xestión da cooperación3. Voluntariado

Poboación beneficiaria: 

 Presuposto total do proxecto: 92.327,46 Euros

Axudas: 

27.165,00 Euros