Proxectos

FORMACIÓN E TRANSFERENCIA DE TECNOLOXÍA PARA A CREACIÓN DUNHA UNIDADE DE HIDROXEOLOXÍA NO DEPARTAMENTO DE HIDRÁULICA DA R.A.S.D.- AQUA-SAHARA

(OX)FAVORECER O COÑECEMENTO E XESTIÓN RACIONAL DOS RECURSOS HIDROXEOLÓXICOS DA ÁREA NA QUE SE ASENTAN OS CAMPAMENTOS DE REFUXIADOS SAHARAUIS TANTO EN PARÁMETROS DE CANTIDADE COMO DE CALIDADE PRIORIZANDO A FORMACIÓN DE PERSOAL TÉCNICO LOCAL

(OE1)FORMACIÓN DE PERSOAL  CUALIFICADO EN HIDROXEOLOXÍA E CALIDADE DE AUGAS SUBTERRÁNEAS

(OE2) COMPLETAR O SOPORTE TÉCNICO E MATERIAL PRECISO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE NO SUMINISTRO DE AUGA E A EXPLOTACIÓN RACIONAL DOS ACUÍFEROS

(OE3) MELLORAR O COÑECEMENTO OBXECTIVO DOS RECURSOS  HÍDRICOS DA ZONA EN TERMOS DE CANTIDADE E CALIDADE

(OE4) CREAR UNHA BASEDE DATOS INFORMATIZADA E XEORREFERENCIADA QUE SIRVA DE FERRAMENTA CUANTITATIVA E OBXECTIVA PARA A XESTIÓN HÍDRICA RACIONAL ACTUAL E FUTURA

OE5) DAR PRIORIDADE Á INCORPORACIÓN DA MULLER NO EQUIPO TÉCNICO DE XESTIÓN DE AUGAS

(A1)TALLER DE INFORMACIÓN E PLANIFICACIÓN DO PROXECTO COS TÉCNICOS LOCAIS

(A2)CURSO BÁSICO DE INTRODUCIÓN Á HIDROXEOLOXÍA E XESTIÓN DE AUGAS SUBTERRÁNEAS

(A3)RECOPILACIÓN PRELIMINAR DE INFORMACIÓN RELEVANTE PARA A XESTIÓN HÍDRICA

(A4)CURSO AVANZADO DE HIDROXEOLOXÍA, HIDROQUÍMICA E MECÁNICA DE ACUÍFEROS

(A5) ADQUISICIÓN DE MATERIAL  E TRASLADO AOS CAMPAMENTOS DE REFUXIADOS/AS

(A6) CAMPAÑAS DE PROSPECCIÓN E INVESTIGACIÓN HIDROXEOLÓXICA DOS ACUÍFEROS DA ZONA

(A7) DESENVOLVEMENTO DUNHA FERRAMENTA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN XEOGRÁFICA  - SIX- ALIMENTADA DE TODOS OS DATOS DISPOÑIBLES

BENEFICIARIOS/AS: PERSOAL TÉCNICO DO DPTO. DE HIDRÁULICA DA R.A.S.D. E POBOACIÓN REFUXIADA SAHARAUI (200.000 PERSOAS)

Ano: 
2005
Instrumento de financiamento: 
Convocatoria Proxectos no exterior outros axentes
Rexión: 
África
País: 
TERRITORIOS SAHARAUÍS
Zona de actuación: 
Tindouf
Axentes: 
UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
Código CRS: 
14015 - Protección recursos hídricos
32182 - Investigación e desenvolvemento tecnolóxico
Axudas: 

75.980.00 €