Proxectos

FORTALECEMENTO DA ACTIVIDADE HORTÍCOLA DAS MULLERES DAS TABANCAS DE XIME (GUINEA BISSAU)

OBXECTIVOS

Fomentar o cultivo hortícola como un sistema de auto-produción de alimentos e auto financiamento para as asociacións de mulleres agricultoras das tabancas de Xime. Asimesmo preténdese brindar elementos básicos ás mulleres de Xime para mellorar os seus actuais sistemas de cultivo a través da provisión de sementes, materiais de traballo, pozos de auga, motocultivadora e capacitacións formativas a nivel produtivo e organizativo.

BENEFICIARIOS

180 mulleres pertencentes a tres asociacións de mulleres das tabancas de Xime

ACCIÓNS

- Instalar equipos e materiais para a producción hortícola
- Organizar e formar comités de xestión hortícola entre as mulleres de Xime
- Sensibilizar as beneficiarias participantes en coñecemento de diversificación alimenticia de produtos hortícolas
- Mellorar a infraestrututura de abastecemento de augas no centro hortícola das mulleres de Xime

Ano: 
2006
Instrumento de financiamento: 
Convocatoria Proxectos no exterior ONGD
Rexión: 
África
País: 
GUINEA-BISSAU
Zona de actuación: 
Bafata (rexión)
Axentes: 
PAZ E DESENVOLVEMENTO
Código CRS: 
31150 - Insumos agrícolas
Axudas: 

92.262 EUROS