Proxectos

FORTALECEMENTO DA COORDINADORA GALEGA DE ONGD E REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN E DE FORTALECEMENTO DO SECTOR EN GALICIA

Fortalecemento da Coordinadora Galega de ONGD

Ano: 
2007
Instrumento de financiamento: 
Convenio
Rexión: 
Europa
País: 
ESPAÑA
Zona de actuación: 
Galicia
Axentes: 
COORDINADORA GALEGA DE ONGD
Contraparte: 

-

Obxectivos: 

Afianzamento e fortalecemento do sector da cooperación ao desenvolvemento en especial das ONGD da Comunidade Autónoma de Galicia

Resultados e actividades: 

- Prestación de servizos ás ONGD membros e ás non integradas
- Formación do persoal das ONGD
- Estudos sobre a comunicación nas ONGD
- Publicación e difusión de documentos e cadernos
- Actuacións en materia de sensibilización e información á sociedade galega
- Estudo sobre comunicación co fin de lograr unha mellor comunicación e visibilidade
- Traballos en rede con outras coordinadoras autonómicas
- Actividades de coordinación do traballo conxunto das ONGD co fin de evitar a duplicidade de actividades
-Interlocución da coordinadora coas administracións públicas e outras organizacións públicas e privadas
- Realización de accións de presión e incidencia política, mediante o establecemento de reunións con representantes políticos

Poboación beneficiaria: 

Directa: As 44 organizacións integradas na Coordinadora; 92 organizacións non integradas con actividades en Galicia, as persoas asistentes aos cursos, charlas, feiras e seminarios nos que a Coordinadora participe, rapazas e rapaces en idade escolar
Indirecta: O conxunto de axentes adicados ao mundo da cooperación ao desenvolvemento en Galicia e a sociedade galega en xeral

Axudas: 

85717,26