Proxectos

FORTALECEMENTO DA LABOR EDUCATIVA DAS SIERVAS DE SAN JOSÉ

Fortalecemento da labor educativa das Siervas de San José

Ano: 
2007
Instrumento de financiamento: 
Convocatoria Proxectos no exterior ONGD
Rexión: 
América do Sur
País: 
PERÚ
Zona de actuación: 
Chiriaco (municipio)
Amazonas (departamento)
Axentes: 
TALLER DE SOLIDARIEDADE (FUNDACIÓN)
Contraparte: 

SIERVAS DE SAN JOSÉ

Código CRS: 
11220 - Educación primaria
Obxectivos: 

Mellora da infraestrutura educativa da misión de Chiriaco. Facilitar o acceso á educación de 30 mozas e mozos peruanos procedentes das obras educativas das Siervas de San José a través do seu programa de Bolsas

Resultados e actividades: 

- Plantexamento e construción das tres aulas de primaria para nenas
- Electrificación dos edificios da misión
- Seguimento da obra
- Elección da poboación beneficiaria das bolsas
- Curso de estudios 2007
- Seguimento das beneficiarias das bolsas
- Seguimento por Taller de Solidariedade
-  Difusión do proxecto en Galicia 

Poboación beneficiaria: 

Directa: 456 Nenas e nenos indíxenas aguarunas-huambisas que asisten a clase e viven na misión; 12 mozas e mozos becados para estudios superiores en Pucará, Chiriaco, Checacupe e Ñima; 18 mulleres mozas becaas para estudios secundarios en Lima.
Indirecta: 150 persoas, familias das mozas e mozos becados; 101 comunidades indíxenas das etnias Huambisa e Aguaruna (45.000 persoas) 

Axudas: 

118330