Proxectos

FORTALECEMENTO DA SAÚDE COMUNITARIA EN SANTA CATARINA DE MASAHUAT

(OX) MELLORA DA SAÚDE COMUNITARIA DA POBOACIÓN DE SANTA CATARIANA MASAHUAT

(OE) AO FINAL DO PROXECTO MELLORARÁN AS CONDICIÓNS DE SAÚDE BÁSICA E MEDIOAMBIENTAIS NO MUNICIPIO DE SANTA CATARINA MASAHUAT

(A1) CONTRATACIÓN DE PERSOAL E APERTURA DE OFICINA EN SANTA CATARINA MASAHUAT

(A2) ELABORACIÓN LIÑA BASE

(A3) AVALIACIÓN DO PROXECTO CON BENEFICIARIOS/AS  E ACTORES RELEVANTES

(A4)REUNIÓNS COMUNITARIAS PARA SOCIALIZACIÓN E ARRANQUE DO PROXECTO

(A5) CAPACITACIÓN MEMBROS DE ONG LOCAL EN XESTIÓN ORGANIZACIONAL

(A6) ELECCIÓN E CONSTITUCIÓN DOS COMITÉS CANTONAIS DE SAÚDE

(A7) CAPACITACIÓN AOS COMITÉS CANTONAIS DE SAÚDE

(A8) APOIO NA ORGANIZACIÓN DE CAMPAÑAS RELACIONADAS CO MEDIOAMBIENTE E SANEAMENTO DESEÑADAS POLOS COMITÉS DE SAÚDE

(A9) CAPACITACIÓN AO COMITÉ  DE CONSULTA SOCIAL

(A10) ELABORACIÓN E APROBACIÓN DE PLANS CANTONAIS DE SAÚDE

(A11) APROBACIÓN DO DESEÑO DE LETRINA A CONSTRUIR, ELECCIÓN DE BENEFICIARIOS/AS REALIZACIÓN E SUPERVISIÓN DA CONSTRUCIÓN DE 350 LETRINAS

(A12) CONFORMACIÓN E/OU REACTIVACIÓN DOS COMITÉS DE AUGA DE ZONA URBANA E DE CANTÓNS SAN RAFAEL, REALIZACIÓN E SUPERVISIÓN DA OBRA

(A14) REPARACIÓN TANQUE HIPOCLORADOR EN ZONA URBANA

(A15) APROBACIÓN DO DESEÑO DE CONSTRUCIÓN DE NOVO TANQUE DE CAPTACIÓN EN CANTÓN DE MATAZANO, COTIZACIÓN, ADXUDICACIÓN E CONTRATACIÓN DA OBRA. REALIZACIÓN E SUPERVISIÓN DA MESMA

(A16) APROBACIÓN DO DESEÑO  DE CONSTRUCIÓN TANQUE HIPOCLORADOR EN CANTÓN MANZANO, COTIZACIÓN, ADXUDICACIÓN E CONTRATACIÓN DA OBRA. REALIZACIÓN E SUPERVISIÓN DA MESMA

(A17) CAPACITACIÓN COMITÉS DE AUGA EN XESTIÓN DA AUGA

(A18) CAPACITACIÓN A PERSOAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTA CATARINA

(A19) DOTACIÓN DE EQUIPAMENTO Á COMUNIDADE E INSUMOS A PROMOTORES/AS DA UNIDADE DE SAÚDE PARA ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN E PREVENCIÓN DA SAÚDE

(A20) SELECCIÓN E NOMEAMENTO DE BRIGADISTAS DA SAÚDE

(A21) DOTACIÓN DE MATERIAL EDUCATIVO AOS/ÁS BRIGADISTAS DE SAÚDE

(A22) CAPACITACIÓN DE 30 BRIGADISTAS DE SAÚDE EN TEMAS DE HIXIENE, MANEXO DA AUGA E USO E MANTEMENTO DA LETRINA

(A23) APOIO E SUPERVISIÓN DAS CHARLAS DOS/AS BRIGADISTAS Á COMUNIDADE EN TEMAS DE HIXIENE, MANEXO DA AUGA E USO E MANTEMENTO DA LETRINA

(A24) APOIO ÁS SUPERVISIÓNS DE BRIGADISTAS DO USO E MANTEMENTO DA LETRINA

(A25) ORGANIZACIÓN DUNHA FEIRA DA SAÚDE

(A26) CAPACITACIÓN DE 30 BRIGADISTAS DE SAÚDE EN "AIEPI" COMUNITARIO

(A27) APOIO E SUPERVISIÓN ÁS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DA SAÚDE DOS/AS BRIGADISTAS NAS COMUNIDADES

BENEFICIARIOS/AS: 1.160 FAMILIAS, 156 ESTUDANTES, 4 PERSOAS PERTENCENTES AO PROFESORADO, 30 BRIGADISTAS E OS MEMBROS DOS COMITÉS

Ano: 
2005
Instrumento de financiamento: 
Convocatoria Proxectos no exterior ONGD
Rexión: 
Centroamérica e Caribe
País: 
O SALVADOR
Zona de actuación: 
Sonsonate (departamento)
Santa Catarina Masahuat (municipio)
Axentes: 
MÉDICOS DO MUNDO GALICIA
Código CRS: 
12220 - Atención sanitaria básica
Axudas: 

114.920.00 €