Proxectos

Fortalecemento das capacidades da sociedade civil e das organizacións comunitarias implicadas na promoción e protección do dereito das mulleres maias a unha vida libre de violencia, con relevancia cultural, no Norte, Centro, Occidente e Oriente de Guatemala.

O proxecto aborda o dereito das mulleres maias de Guatemala a unha vida libre de violencia, buscando fortalecer as capacidades da sociedade civil e das organizacións comunitarias implicadas na promoción e protección do dereito das mulleres maias a unha vida libre de violencia. con relevancia cultural, no norte, centro, oeste e leste de Guatemala. Para conseguilo, propóñense tres resultados a acadar nos 17 meses de duración do proxecto:

1. Xeráronse e difundiron recursos para un apoio adecuado ás mulleres maias superviventes da violencia, con relevancia cultural.

2. Fortalecidas 40 organizacións sociais que traballan na defensa e promoción dos dereitos humanos.

3. Fortalecidos liderados comunitarios das mulleres para o impulso e promoción dunha vida libre de violencia na zona oriente de Guatemala.

Ano: 
2023
Instrumento de financiamento: 
Convocatoria Proxectos no exterior ONGD
Rexión: 
Centroamérica e Caribe
País: 
GUATEMALA
Zona de actuación: 
Alta Verapaz (departamento)
Baja Verapaz (departamento)
Chimaltenango (departamento)
Chiquimula (departamento)
El Quiché (departamento)
Huehuetenango (departamento)
Quetzaltenango (departamento)
Sacatepéquez (departamento)
Sololá (departamento)
Suchitepequez (departamento)
Totonicapán (departamento)
Axentes: 
SOLIDARIEDADE INTERNACIONAL GALICIA
Contraparte: 

Asociación Grupo de Mulleres Maias Kaqla

Código CRS: 
15170 - Organizacións e institucións da igualdade das mulleres
Obxectivos: 

Xeral: En consonancia co ODS 5, erradicar a violencia contra as mulleres, acadar a igualdade de xénero e apoderar a todas as mulleres e nenas indíxenas de Guatemala.

Específico: Fortalecidas as capacidades da sociedade civil e das organizacións comunitarias implicadas na promoción e protección do dereito das mulleres a unha vida libre de violencia, con relevancia cultural, no norte, centro, oeste e leste de Guatemala.

Resultados e actividades: 

RE 1.1 Xerados e difundidos recursos para o apoio adecuado ás mulleres maias superviventes de violencias con relevancia cultural.

            A.1.1.1 Co-construción de entendementos e comprensións de Kaqla sobre a cultura e a visión do mundo maias.

            A.1.1.2 Difusión pública do documento que sistematiza comprensións e entendementos de Kaqla sobre a cultura maia e a cosmovisión e campaña de comunicación dos seus contidos.

            A.1.1.3 Campaña de comunicación dos contidos do documento que sistematiza os entendementos de Kaqla sobre a cultura e a cosmovisión maia.

            A.1.1.4 Construción dun novo módulo de sala no Centro de Formación e Curación para a plenitude da vida Kan.

RE 1.2 Fortalecidas 40 organizacións sociais que traballan na defensa e promoción dos dereitos humanos.

            A.1.2.1 Seguimento dos procesos de autocoidado para o fortalecemento psicoemocional dos equipos de traballo das organizacións sociais defensoras dos dereitos humanos, especialmente das mulleres.

            A.1.2.2 Desenvolvemento de novos procesos de autocoidado para o fortalecemento psicoemocional dos equipos de traballo das organizacións sociais defensoras dos dereitos humanos, especialmente das mulleres.

            A.1.2.3 Desenvolvemento de procesos de autocoidado para o fortalecemento psicoemocional do equipo Kaqla.

RE 1.3 Fortalecidos liderados comunitarios de mulleres para o impulso e a promoción dunha vida libre de violencia na zona oriental de Guatemala.

            A.1.3.1 Formación dunha cohorte de terapeutas sociais comunitarios en Jocotán.

Poboación beneficiaria: 

Directa: 270 (50 homes; 220 mulleres)

Indirecta: 30.000 (14.400 homes; 15.600 mulleres)

Axudas: 

Axuda da Xunta de Galicia: 92.385,43 € (36.954,17 € en 2023 e 55.431,26 € en 2024)