Proxectos

Fortalecemento do enfoque de protección integral feminista para defensoras de dereitos humanos en Mesoamérica

O presente proxecto nace para dar resposta á actual situación de vulneración de dereitos aos que fan fronte as defensoras de dereitos humanos en Mesoamérica, poñendo un foco especial en Nicaragua debido á crise sociopolítica que se iniciou en abril do ano pasado.

A través do traballo da Iniciativa Mesoamericana de Defensoras de Dereitos Humanos, preténdese fortalecer as capacidades individuais e colectivas das defensoras  mesoamericanas, desde un enfoque de protección integral feminista que, partindo do recoñecemento de que a violencia ocasionada polo traballo das defensoras está estreitamente vinculada e afectada pola discriminación de xénero, busca xerar un tecido social forte que recoñeza as achegas e as necesidades específicas de protección das defensoras e provéaas de acceso a diversos recursos para a súa protección e empoderamento. Búscase non só reaccionar antes ameazas a defensoras, se non previr a violencia que enfrontan e transformar os contextos construíndo sociedades máis xustas con paz e equidade. O proxecto enfócase no fortalecemento organizativo e de coordinación rexional de cinco redes nacionais de defensoras que conforman a IM-Defensoras mediante a consolidación e implementación de accións contidas no seu plan estratéxico de fortalecemento deseñado para o período 2018-2021.

Ano: 
2019
Instrumento de financiamento: 
Convenio Acción Humanitaria
Rexión: 
Centroamérica e Caribe
País: 
GUATEMALA
HONDURAS
MÉXICO
NICARAGUA
O SALVADOR
Axentes: 
SÓLIDA, Asociación para a Cooperación ó Desenvolvemento.
SOLIDARIEDADE GALEGA
SOLIDARIEDADE INTERNACIONAL GALICIA
Contraparte: 

Iniciativa Mesoamericana de Mulleres defensoras dos Dereitos Humanos (IM-Defensoras)

Código CRS: 
15162 - Dereitos Humanos
Obxectivos: 

Obxectivo xeral: Promoción da defensa de dereitos humanos en Mesoamérica, para que as mulleres defensoras poidan realizar o seu labor de defensa en condicións seguras, con especial atención á situación de vulnerabilidade das mulleres defensoras nicaraguanas.

Obxectivo específico: Incrementar a capacidade individual e colectiva de resposta e protección ás defensoras de dereitos humanos en risco, que enfrontan ameazas ou agresións nos cinco países da rexión mesoamericana, desde un enfoque de Protección Integral Feminista, que potencie o seu benestar e sosteña o seu labor en condicións de seguridade física, dixital e de autocoidado, coidado colectivo e sanación.

Resultados e actividades: 

RE 1.1: Posibilitados espazos de protección,  sanación, reflexión e formación con defensoras de dereitos humanos dando continuidade e profundando o fortalecemento de capacidades, criterios, estándares e protocolos comúns e adecuados nas redes nacionais e nas instancias da IM-Defensoras.

A 1.1.1: Desenvolver dous obradoiros/espazos de reflexión e intercambio a nivel rexional nas diversas estratexias que integran o Modelo de Protección Integral Feminista.

A 1.1.2: Abrir unha estancia de Sanación en casa La Serena, para defensoras que realizan os procesos de rexistro de agresións en  Mesoamérica.

A 1.1.3: Achegar ao proceso de sistematización da experiencia da  PIF e contar cun manual de réplica.

A 1.1.4: Recolocación de defensoras nicaraguana fose do perigo inmediato, dependendo do caso, pode ser a outra rexión dentro do territorio nacional, ou a outro país en Centroamérica ou México onde IM-Defensoras operan casas de acollida ou doutras organizacións aliadas. Isto inclúe transporte seguro en todo o traxecto e apoio para vivenda, comida e fontes de ingresos.

RE 1.2: Fortalecidos os esforzos de incidencia para o caso de Nicaragua e outros contextos da rexión.

A 1.2.1: Presenza en espazos internacionais ante autoridades con mandato de protección para que se adopten a nivel internacional e nacional, as recomendacións da Resolución de Defensoras.

A 1.2.2: Incidir para que a OEA,  CIDH, ONU, o Parlamento Europeo e a Unión Europea pronúnciese sobre as violacións de dereitos humanos en contra de defensoras e presione ao Estado de Nicaragua a retomar o diálogo e atopar unha solución pacífica e democrática á crise de Nicaragua.

A 1.2.3: Campaña de solidariedade para defensoras e presas políticas nicaraguanas mediante comunicacións, alertas a defensoras e denuncias específicas.

Poboación beneficiaria: 

Directa: A poboación beneficiaria directa son un total de 1.296 persoas, configurado por mulleres defensoras articuladas nas redes nacionais da IM-Defensoras nos 5 países, de equipos técnicos das redes nacionais de defensoras e de equipos rexionais, e de grupos impulsores da IM- Defensoras.

Indirecta: A poboación beneficiaria indirecta configúrana un total de 3.630 persoas, conformado por familiares das mulleres que son parte das defensoras articuladas na IM-Defensoras.

Axudas: 

Axuda Xunta de Galicia: 60.000 € (2019)