Proxectos

FORTALECEMENTO DO PROGRAMA DE ATENCIÓN PARA NENAS E MOZAS EN SITUACIÓN DE ALTO RISCO DO BARRIO CALIGHAT, CALCUTA (INDIA)

OBXECTIVOS: Fortalecer o traballo que desenvolve a contraparte, New Light, no Barrio Roxo de Calcuta (Calighat). Para isto mercarase o inmoble que actualmente teñen alugado e que funciona como fogar de acollida para nenas rescatadas da prostitución.
Preténdese contribuir á redución da pobreza e a mellorar a calidade na cobertura das necesidades sociais básicas das nenas en situación de alto risco neste barrio de Calcuta.

ACCIÓNS: Compra dun inmoble de tres plantas situado no barrio de Tollygunge (Calcuta) para a atención de 24 nenas en situación de risco social

Ano: 
2006
Instrumento de financiamento: 
Convenio
Rexión: 
Asia
País: 
INDIA
Zona de actuación: 
Calcuta
Bengala Occidental (estado)
Axentes: 
MUNDO COOPERANTE
Código CRS: 
16030 - Política de vivenda e xestión administrativa
Axudas: 

30.000 EUROS