Proxectos

FORTALECEMENTO INSTITUCIONAL DAS MUNICIPALIDADES DE CHAMPERICO E RETALHULEU. PROGRAMA OXLAJUJ TZ’IKIN, GUATEMALA

Contribuír á paz social, promoción do desenvolvemento e gobernabilidade democrática, como elementos centrais para o desenvolvemento integral dos municipios.

Ano: 
2008
Instrumento de financiamento: 
Convenio
Rexión: 
Centroamérica e Caribe
País: 
GUATEMALA
Zona de actuación: 
Champerico (municipio)
Retalhuleu (municipio)
Retalhuleu (departamento)
Axentes: 
INICIATIVA CIVIL PARA A DEMOCRACIA (INCIDE)
Código CRS: 
15110 - Política / planificación económica e do desenvolvemento
Obxectivos: 

Contribuír ao fortalecemento institucional municipal para lograr a paz social, promoción do desenvolvemento e gobernabilidade democrática como elementos centrais para o desenvolvemento integral dos municipios.

Resultados e actividades: 

1. Recompilación de información primaria, a través de unha base de mostras de acordo a un temario xa establecido na metodoloxía
2. Recompilación de información secundaria nas institucións e delegacións do estado e sector privado
3. Sistematización da información obtida
4. Análise e síntese da información para ter o primeiro borrador de diagnóstico municipal
5. Taller de socialización do borrador de diagnóstico coas autoridades municipais
6. Taller de socialización do borrador de diagnóstico co sector privado
7. Taller de socialización do borrador de diagnóstico co COMUDE
8. Taller definición e aprobación final do diagnóstico do municipio
9. Definición dos elementos da planificación para o municipio e por sector (visión, misión, liñas estratéxicas)
10. Taller para a definición de liñas estratéxicas coas autoridades municipais
11. Taller para a socialización de liñas estratéxicas co sector  privado
12. Taller de socialización das liñas estratéxicas no COMUDE.
13. Aprobación do PDM no concello municipal
14. Asemblea do COMUDE, para a aprobación do PDM
15. Impresión e publicación do PDM.
16. Reunións para establecer a metodoloxía de implementación do PDM
17. Taller de definición de prioridades mediatas e inmediatas
18. Taller para elaboración de reestrutura orzamentaria municipal
19. Taller para a elaboración da planificación plurianual
20. Taller para a elaboración de plans operativos anuais.
21. Establecemento de plans operativos anuais.
22. Taller de indución ás autoridades municipais ao sistema de participación cidadá
23. Deseñar plan de traballo en conxunto coa OMP
24. Definición de dependencias nacionais con presenza no municipio
25. Definición de institucións e asociacións locais participantes no COMUDE
26. Convocatoria para a instalación do COMUDE
27. Definición de comisións de traballo do COMUDE
28. Taller de indución sobre participación cidadá
29. Elaboración de plans de traballo por comisión
30. Elaboración de plan de traballo do COMUDE
31. Elaboración de plans de traballo por comisión
32. Elaboración de cronograma de actividades
33. Taller para presentar a proposta de regulamento do COMUDE ás autoridades municipais
34. Taller para socializar a proposta de regulamento no pleno do COMUDE
35. Socialización e aprobación do regulamento do COMUDE
36. Presentación de metodoloxía de diagnóstico administrativo ao concello municipal
37. Definición dunha mostra representativa dos empregados municipais en todos os niveis organizacionais
38. Taller de diagnóstico administrativo
39. Sistematización de diagnóstico administrativo
40. Realización de informe de diagnóstico administrativo
41. Taller de presentación do diagnóstico administrativo
42. Realización de manuais de organización
43. Realización de manuais de postos e funcións
44. Elaboración do regulamento interno de condicións de traballo da municipalidade
45. Presentación ao concello municipal de manuais de organización e postos e funcións
46. Presentación do regulamento interno de condicións de traballo ao concello municipal
47. Realización de correctivos
48. Presentación final de manuais de organización,  postos e funcións e regulamento interno de traballo
49. Aprobación dos manuais e regulamento interno de traballo por parte do concello municipal.

Poboación beneficiaria: 

Directa: Corporación municipal de Retalhuleu (10 persoas) e empregados municipais de Retalhuleu (423 persoas), corporación municipal de Champerico (8 persoas) e empregados municipais de Champerico (63 persoas).
Indirecta: Totalidade da poboación do municipio de Retalhuleu (84987 habitantes), totalidade da poboación do municipio de Champerico (30067 habitantes).

Axudas: 

188.123,00 Euros