Proxectos

Fortalecer a atención e protección integral a persoas LGTBI+ en situación de vulnerabilidade por violencia, desprazamento forzado e procesos de mobilidade humana no Salvador

Esta intervención, levada a cabo por ACPP e a súa contraparte Comcavis Trans, aborda a crise humanitaria que vive a poboación LGTBI+ no Salvador, tanto autóctona como estranxeira desprazada (en tránsito ou destino), en forma de violación sistemática dos seus Dereitos Humanos e exclusión social por motivos de orientación sexual, identidade e expresións de xénero, instigada pola pandemia do COVID-19.  Partindo dun enfoque coordinado coas accións das axencias da ONU e coas prioridades do Plan de Resposta Humanitaria no Salvador 2021 da OCHA, a intervención proponse fortalecer a protección da poboación LGTBI+ en base a unha lóxica gradual, que atravesa tres fases: Garantir o acceso a solucións de aloxamento temporal e servizos especializados de asistencia psicolóxica e xurídica; facilitar o acceso a aloxamento, comida e hixiene dignos durante tres meses mediante transferencias en efectivo; e xerar cambios sociais na percepción da situación do colectivo LGTBI+

Ano: 
2022
Instrumento de financiamento: 
Convocatoria Acción Humanitaria
Rexión: 
Centroamérica e Caribe
País: 
O SALVADOR
Zona de actuación: 
Sin especificar
Axentes: 
ASEMBLEA DE COOPERACIÓN POLA PAZ
Contraparte: 

Asociación Comunicando y Capacitando a Mujeres Trans en El Salvador (Comcavis Trans)

Código CRS: 
15190 Facilitar a migración e a mobilidade ordenada, segura, regular e responsable
Obxectivos: 

Xeral: Mellorar o acceso aos dereitos básicos de persoas LGTBI+ en especial situación de vulnerabilidade.

Específico: Fortalecer a atención e protección integral a persoas LGTBI+ en situación de vulnerabilidade por violencia, desprazamento forzado e procesos de mobilidade humana no Salvador

Resultados e actividades: 

RE 1.1. A casa refuxio Karla Arvelar dispón de instalacións, equipos e servizos para una atención integral de calidade e con calidez a persoas LGTBI+ con necesidade de protección e resgardo temporal

               A. 1.1.1 Equipamento da casa refuxio Karla Avelar

               A.1.1.2 Rexistro e seguimento de casos de resgardo de persoas LGTBI+ en condición de desprazamento forzado

               A.1.1.3  Sesións de atención legal individual

               A.1.1.4 Sesións de atención psicolóxica individual

               A.1.1.5 Sesións de autocoidado para equipo operativo de Comcavis Trans.

 

RE 1.2 Poboación LGTBI+ en situación de vulnerabilidade dispón de medios para o acceso digno aos seus dereitos e aloxamento, alimentación e hixiene.

               A.1.2.1 Entrega de kits de dignidade e kits de prevención do COVID19.

               A.1.2.2 Entrega de cash transfer de arrendamento para persoas LGTBI+ desprazadas.

               A.1.2.3 Entrega de vouchers para alimentación, hixiene e outros produtos de primeira necesidade a persoas LGTBI+ desprazadas.

 

RE 1.3 Poboación LGTBI+ protagoniza procesos de curación, individual e comunitaria, para contribuír á transformación do imaxinario social sobre a discriminación en base ao xénero.

               A.1.3.1 Talleres de arte terapia, teatro e improvisación

               A.1.3.2 Talleres de creación de performances

               A.1.3.3 Realización de performances en espazos seguros e datas vinculadas á axenda internacional de refuxio e/ou loita contra a LGTBIfobia

               A.1.3.4 Campaña de sensibilización sobre vulneración de dereitos da poboación LGTBI+.

Poboación beneficiaria: 

Directa: 75 mulleres, 45 homes, 5 nenos e 5 nenas

Indirecta: 160.800 mulleres, 429,600 homes, 30.000 nenos e 30.000 nenas

Axudas: 

Axuda Xunta de Galicia: 70.000 €