Proxectos

IMPULSO DO BO CAFÉ

(OX) IMPULSO DO COMERCIO XUSTO, SENSIBILIZANDO Á CIDADANÍA, EMPRESAS E ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS DE GALICIA EN RELACIÓN Á PROBLEMÁTICA DO COMERCIO INTERNACIONAL E DAS PROPOSTAS DE COMERCIO XUSTO, A TRAVÉS DO CAFÉ COMO PRODUTO ESTRELA

(A1) DIFUSIÓN AOS/ÁS CONSUMIDORES/AS DE CAFÉ NOS LUGARES DE TRABALLO E ESTUDIO DAS PROPOSTAS DO COMERCIO XUSTO

(A2) REALIZAR REUNIÓNS E OBRADOIROS CON GRUPOS DE CONSUMIDORES: CONCRETAR CHARLAS INFORMATIVAS E FORMATIVAS SOBRE A PROBLEMÁTICA DO CAFÉ, A SÚA CALIDADE E O CONSUMO DO MESMO NOS ÁMBITOS DE TRABALLO

(A3) REALIZAR REUNIÓNS E ESTABLECER ACORDOS CON: INSTITUCIÓNS PÚBLICAS, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS E EMPRESAS DE VENDING

(A4) REALIZACIÓN DE DEGUSTACIÓNS GRATUÍTAS  NAS EMPRESAS E INSTITUCIÓNS QUE O SOLICITEN, COMA NOUTROS ESPACIOS QUE POIDAN DAR DIFUSIÓN AO PROGRAMA

(A5) ENTREGA DE MOSTRAS ÁS EMPRESAS DE VENDING PARA DEMOSTRAR A CALIDADE DO PRODUTO

(A6) ELABORACIÓN DE MATERIAIS DE PRESENTACIÓN: DÍPTICOS, EXPOSICIÓNS, PONENCIAS

(A7) CAPACITAR ÁS EMPRESAS PARA INTRODUCIR O CAFÉ DE COMERCIO XUSTO: FORMACIÓN EN COMERCIO XUSTO E NOS PRINCIPIOS DO COMERCIO XUSTO

(A8) ACREDITAR OS ESTABLECEMENTOS E AS MÁQUINAS DE VENDING QUE EXPEDAN CAFÉ DE COMERXIO XUSTO

(A9) OFERTAS MATERIAIS, OBRADOIROS E UNHA EXPOSICIÓN ITINERANTE SOBRE O COMERCIO XUSTO E O PROGRAMA DO BO CAFÉ A TÓDALAS INSTITUCIÓNS

BENEFICIARIOS/AS: CIDADANÍA, EMPRESAS E ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS GALEGAS

Ano: 
2005
Instrumento de financiamento: 
Convenio
Rexión: 
Europa
País: 
ESPAÑA
Zona de actuación: 
Galicia
Axentes: 
AMARANTE PARA O ECODESENVOLVEMENTO
Código CRS: 
99820 - Sensibilización sobre os problemas relacionados co desenvolvemento
33181 - Educación / formación comercial
Axudas: 

6.600.00 €