Proxectos

INSTALACIÓN SOLAR MIXTA TÉRMICA E FOTOVOLTAICA PARA UN ALBERGUE INFANTIL DOCENTE-SANITARIO EN SENKATA-EL ALTO (BOLIVIA)

Crear un taller permanente de educación en uso racional da enerxía que permita incorporar á poboación xuvenil a un proceso produtivo. A escola taller asegurará tamén a continuidade e o seguimento do proxecto.

Ano: 
2008
Instrumento de financiamento: 
Convenio
Rexión: 
América do Sur
País: 
BOLIVIA
Zona de actuación: 
Totonicapán (departamento)
Axentes: 
UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
Código CRS: 
23067 - Enerxía solar
Obxectivos: 

Mellorar as infraestruturas con sistemas illados fotovoltaicos para depuración de auga e iluminación, incorporando ademais sistemas térmicos para quecemento de auga quente sanitaria.

Resultados e actividades: 

1. Desenvolvemento e posta a punto dun estudio de viabilidade do sistema fotovoltaico.2. Instalación dun sistema fotovoltaico de 1.0 KWp de potencia para cubrir o gasto eléctrico do sistema térmico para algúns usos diarios do albergue (ordenadores, iluminación...).3. Desenvolvemento e posta a punto dun estudio de viabilidade do sistema fotovoltaico.4. Instalación dun sistema fotovoltaico de 0,8 KWp de potencia para cubrir o gasto eléctrico do sistema ultravioleta de depuración de auga.5. Desenvolvemento e posta a punto dun estudio de viabilidade do sistema térmico.6. A auga de rede para uso sanitario quecerase mediante paneis térmicos e acumularase nun depósito de 750 litros que dará a cobertura ás necesidades de auga quente necesaria que se avaliaron en 600 litros de auga a 45ºC.7. Creación no centro xuvenil Utasa dunha actividade autoxestionada para a divulgación dos distintos tipos de enerxías renovables. Charlas divulgativas.8. Posta a punto dunha pequena aula e taller móbil de enerxías renovables. Formación de mozos como instaladores.

Poboación beneficiaria: 

 Presuposto total do proxecto: 72.753,00 Euros

Axudas: 

60.000,00 Euros