Proxectos

INTEGRACIÓN LOCAL DE REFUXIADAS/OS COLOMBIANAS/OS EN ECUADOR: ACCESO Á EDUCACIÓN - 05/AB/ECU/LS/401

(OX) CREAR AS CONDICIÓNS QUE FAVOREZAN A INTEGRACIÓN DAS/OS REFUXIADAS/OS COLOMBIANAS/OS NAS COMUNIDADES RECEPTORAS DE ECUADOR, MEDIANTE O ACCESO DAS/OS MESMAS/OS Á EDUCACIÓN

(OE) AO FINAL DO PROXECTO, NUN PERÍODO DE 12 MESES, 1426 NENAS/OS E ADULTOS REFUXIADAS E REFUXIADOS COLOMBIANAS /OS DE 6 PROVINCIAS RECEPTORAS DE ECUADOR TERÁN ACCESO Á EDUCACIÓN E Á ALFABETIZACIÓN

(A1) OBRAS DE REHABILITACIÓN DE 36 ESCOLAS E COLEXIOS PÚBLICOS, A TRAVÉS DA EXECUCIÓN DE 9 "PACIS"

(A2) ADQUISICIÓN DOS MATERIAIS E EQUIPOS ESCOLARES PARA AS 36 ESCOLAS E COLEXIOS PÚBLICOS

(A3) IDENTIFICACIÓN DAS NECESIDADES DAS FAMILIAS PARA AS AXUDAS ECONÓMICAS PARA O INGRESO EN ESCOLAS, COLEXIOS PÚBLICOS E GARDERÍAS, POR PARTE DAS TRABALLADORAS SOCIAIS

(A4) AUTORIZACIÓN DAS AXUDAS ECONÓMICAS PRA O INGRESO EN ESCOLAS, COLEXIOS PÚBLICOS E GARDERÍAS, POR PARTE DAS/OS NENAS/OS REFUXIADAS/OS COLOMBIANAS/OS EN IDADE PREESCOLAR NAS GARDERÍAS INFANTÍS

(A6) MATRICULACIÓN

(A7) CALSES DE ALFABETIZACIÓN E MATRICULACIÓN EN COLEXIOS PARA PERSOAS ADULTAS

(A8) FUNCIONAMENTO DAS GARDERÍAS, ESCOLAS E COLEXIOS ECUATORIANOS

(A9) ELABORACIÓN DE INFORMES MENSUAIS DE ASISTENCIA

(A11) VISITAS DE SEGUEMENTO

BENEFICIARIOS/AS: REFUXIADAS E REFUXIADOS

Ano: 
2005
Instrumento de financiamento: 
Convocatoria Proxectos no exterior ONGD
Rexión: 
América do Sur
País: 
ECUADOR
Zona de actuación: 
Carchi (provincia)
Azuay (provincia)
Esmeraldas (provincia)
Imbabura (provincia)
Orellana (provincia)
Pichincha (provinvia)
Sucumbios (provincia)
Axentes: 
ESPAÑA CON ACNUR
Código CRS: 
11120 - Servizos e instalacións educativas e formación
Axudas: 

125.000.00 €